ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่ตุรกี พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พักดีโรงแรม 4 ดาว พาชิลชมสวลดอกทิปลิปหลากสี พระราชวังหินอ่อน พิเศษ มื้ออาหารไทยรสเด็ด | 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่ตุรกี พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พักดีโรงแรม 4 ดาว พาชิลชมสวลดอกทิปลิปหลากสี พระราชวังหินอ่อน พิเศษ มื้ออาหารไทยรสเด็ด | 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่ตุรกี พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พักดีโรงแรม 4 ดาว พาชิลชมสวลดอกทิปลิปหลากสี พระราชวังหินอ่อน พิเศษ มื้ออาหารไทยรสเด็ด | 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME32TK9DZG (IST22)

เดินทาง : 3 เมษายน 20 - 6 พฤษภาคม 20

ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

31,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

-

2

สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย

BURCU KAYA HOTEL, CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า

3

เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ

BURCU KAYA HOTEL, CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า

4

เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – เมืองปามุคคาเล่

NINOVA THERMAL HOTEL, PAMUKKALE หรือเทียบเท่า

5

เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี

ROYAL PALACE HOTEL, KUSADASI หรือเทียบเท่า

6

เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส

IRIS HOTEL, CANAKKALE หรือเทียบเท่า

7

เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์

GOLDEN WAY HOTE, ISTANBUL หรือเทียบเท่า

8

เมืองอิสตันบูล- สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม - สวนดอกทิวลิป - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

-

9

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเจีย ปามุคคาลเล่ คูซาดาซี -ชานัคคาเล่ อิสตันบูล

ตารางวันเดินทางและราคา

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ราคาทัวร์ต่อท่าน

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

 
03 – 11 เมษายน 2563 03APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

10APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 8,900 17,999  
04 – 12 เมษายน 2563 04APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

12APR TK68 IST-BKK 01.25-15.00

33,999 8,900 17,999  
05 – 13 เมษายน 2563 05APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

12APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

31,999 8,900 15,999  
06 – 14 เมษายน 2563 06APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

13APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

36,999 8,900 21,999  
13 – 21 เมษายน 2563 13APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

20APR TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

36,999 8,900 21,999  
15 – 23 เมษายน 2563 15APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

22APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 8,900 17,999  
16 – 24 เมษายน 2563 16APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

23APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 8,900 17,999  
17 – 25 เมษายน 2563 17APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

24APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 8,900 17,999  
18 – 26 เมษายน 2563 18APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

25APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 8,900 17,999  
22 – 30 เมษายน 2563 22APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

29APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 8,900 17,999  
23  เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 23APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

30APR TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999 8,900 18,999  
25 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 25APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

02MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

34,999 8,900 18,999  
26 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 26APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

03MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999 8,900 18,999  
27 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563 27APR TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1

04MAY TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999 8,900 18,999  
28 เม.ย. – 06 พ.ค. 2563 28APR TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

05MAY TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1

34,999 8,900 18,999  
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเจีย  บินตรงสู่ตุรกี พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พักดีโรงแรม 4 ดาว พาชิลชมสวลดอกทิปลิปหลากสี พระราชวังหินอ่อน พิเศษ มื้ออาหารไทยรสเด็ด | 9 วัน 6 คืน ทัวร์ตุรกี

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest