ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ ทรอย คูซาดาซี ชานัคคาเล่ อิสตันบูล สดอร่อยสวนสตอรอเบอรี่ นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณ | 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ ทรอย คูซาดาซี ชานัคคาเล่ อิสตันบูล สดอร่อยสวนสตอรอเบอรี่ นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณ | 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ ทรอย คูซาดาซี ชานัคคาเล่ อิสตันบูล สดอร่อยสวนสตอรอเบอรี่ นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณ | 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME32TK9DZG (IST18)

เดินทาง : 4 ตุลาคม 19 - 27 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

32,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก

Turist Hotel, Ankara ระดับ 4 ดาว

3

เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ้ำ)

4

เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนสตอเบอรี่ – เมืองปามุคคาเล่

Ninova Thermal Hotel, Pamukkale ระดับ 4 ดาว

5

เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง

พัก Royal Palace Hotel , Kusadasi หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

6

เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส

Iris Hotel , Canakkale ระดับ 4 ดาว

7

เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม

Golden Way Hotel, Istanbul ระดับ 4 ดาว

8

เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

-

9

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเจีย ปามุคคาลเล่ คูซาดาซี -ชานัคคาเล่ อิสตันบูล

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

04 – 12 ตุลาคม 2562 04OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

11OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999 31,999 31,999 9,000 15,999
05 – 13 ตุลาคม 2562 05OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

12OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

32,999 31,999 31,999 9,000 15,999
06 – 14 ตุลาคม 2562 06OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

13OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999 34,999 34,999 9,000 17,999
10 – 18 ตุลาคม 2562 10OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

17OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999 34,999 34,999 9,000 17,999
13 – 21 ตุลาคม 2562 13OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

20OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
14 – 22 ตุลาคม 2562 14OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

21OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
15 – 23 ตุลาคม 2562 15OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

22OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
16 – 24 ตุลาคม 2562 16OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

23OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999 34,999 34,999 9,000 17,999
21 – 29 ตุลาคม 2562 21OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

28OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999 34,999 34,999 9,000 17,999
22 – 30 ตุลาคม 2562 22OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

29OCT TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

34,999 34,999 34,999 9,000 17,999
25 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 25OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

01NOV TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
26 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 26OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

02NOV TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
27 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 27OCT TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

03NOV TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1

33,999 33,999 33,999 9,000 16,999
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเจีย  อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ ทรอย คูซาดาซี ชานัคคาเล่ อิสตันบูล สดอร่อยสวนสตอรอเบอรี่ นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณ | 9 วัน 6 คืน ทัวร์ตุรกี

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest