ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ตุรกี บินตรง โปรโมชั่นคุ้มคุณภาพครบ ชมระบำหน้าท้อง พักโรงแรม 4 ดาว แถมฟรี Bracelet Evil Eye -Pomegrante Tea | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี บินตรง โปรโมชั่นคุ้มคุณภาพครบ ชมระบำหน้าท้อง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว แถมฟรี Bracelet Evil Eye + Pomegrante Tea | 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี บินตรง โปรโมชั่นคุ้มคุณภาพครบ ชมระบำหน้าท้อง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว แถมฟรี Bracelet Evil Eye + Pomegrante Tea | 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : ME19TK8DPV (DL8D)

เดินทาง : 22 สิงหาคม 19 - 5 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

29,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ

2

เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

CANAKKALE IRIS HOTEL

3

เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

KUSADASI GRAND SAHIN HOTEL

4

เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่

PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL

5

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง

CAPPADOCIA TOURIST HOTEL

6

คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง- หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า

ANKARA SERGAH HOTEL

7

กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

8

กรุงเทพฯ

ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเจีย ปามุคคาลเล่ คูซาดาซี -ชานัคคาเล่ อิสตันบูล
ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเจีย ปามุคคาลเล่ คูซาดาซี -ชานัคคาเล่ อิสตันบูล

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
ไฟล์ทขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1

ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.25-15.00

22-29 ส.ค. 62

24-31 ส.ค. 62

29 ส.ค.-05 ก.ย. 62

31 ส.ค.-07 ก.ย. 62

29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท 6,500 บาท
05-12 ก.ย. 62

06-13 ก.ย. 62

07-14 ก.ย. 62

12-19 ก.ย. 62

13-20 ก.ย. 62

14-21 ก.ย. 62

19-26 ก.ย. 62

20-27 ก.ย. 62 (B2)

21-28 ก.ย. 62

26 ก.ย.-03 ต.ค. 62

27 ก.ย.-04 ต.ค. 62

28 ก.ย.-05 ต.ค. 62

31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
ไฟล์ทขาไป TK65 BKK-IST 21.45-04.00+1

ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.25-15.00

20-27 ก.ย. 62 (B1) 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ตุรกี บินตรง โปรโมชั่นคุ้มคุณภาพครบ ชมระบำหน้าท้อง พักโรงแรม 4 ดาว แถมฟรี Bracelet Evil Eye -Pomegrante Tea | 8 วัน 5 คืน ทัวร์ตุรกี

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest