ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ ทรอย อิสตันบูล พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมบ้านพระแม่มารี ม้าไม้เมืองทรอย | 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ ทรอย อิสตันบูล พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมบ้านพระแม่มารี ม้าไม้เมืองทรอย | 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ ทรอย อิสตันบูล พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมบ้านพระแม่มารี ม้าไม้เมืองทรอย | 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME38TK9DZG (IST19)

เดินทาง : 1 พฤศจิกายน 19 - 7 มกราคม 20

ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

29,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก

พัก Turist Hotel, Ankara หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

3

เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ

พัก Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ้ำ)

4

เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่

พัก Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

5

เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง

พัก Royal Palace Hotel , Kusadasi หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

6

เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส

พัก Iris Hotel , Canakkale หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

7

เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัส

พัก Golden Way Hotel, Istanbul หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

8

เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

-

9

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

-

ทัวร์ตุรกี อังการ่า คัปปาโดเจีย ปามุคคาลเล่ คูซาดาซี -ชานัคคาเล่ อิสตันบูล

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

01 – 09 พฤศจิกายน 2562 01NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

08NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
02 – 10 พฤศจิกายน 2562 02NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

09NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
03 – 11 พฤศจิกายน 2562 03NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

10NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
08 – 16 พฤศจิกายน 2562 08NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

15NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
09 – 17 พฤศจิกายน 2562 09NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

16NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
10 – 18 พฤศจิกายน 2562 10NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

17NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

29,999 29,999 29,999 7,900 14,999
15 – 23 พฤศจิกายน 2562 15NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

22NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
16 – 24 พฤศจิกายน 2562 16NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

23NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
17 – 25 พฤศจิกายน 2562 17NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

24NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

29,999 29,999 29,999 7,900 14,999
22 – 30 พฤศจิกายน 2562 22NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

29NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 23NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

30NOV TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
24 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 24NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

01DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
29 พ.ย. – 07 ธ.ค. 2562 29NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

06DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

33,999 33,999 33,999 7,900 16,999
30 พ.ย. – 08 ธ.ค. 2562 30NOV TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

07DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

33,999 33,999 33,999 7,900 16,999
01 – 09 ธันวาคม 2562 01DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

08DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
02 – 10 ธันวาคม 2562 02DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

09DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
05 – 13 ธันวาคม 2562 05DEC TK69 BKK-IST 23.25-06.20+1

12DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

35,999 35,999 35,999 7,900 13,999
06 – 14 ธันวาคม 2562 06DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

13DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

33,999 33,999 33,999 7,900 16,999
07 – 15 ธันวาคม 2562 07DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

14DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

33,999 33,999 33,999 7,900 16,999
08 – 16 ธันวาคม 2562 08DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

15DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

33,999 33,999 33,999 7,900 16,999
13 – 21 ธันวาคม 2562 13DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

20DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
14 – 22 ธันวาคม 2562 14DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

21DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
15 – 23 ธันวาคม 2562 15DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

22DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
20 – 28 ธันวาคม 2562 20DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

27DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
21 – 29 ธันวาคม 2562 21DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

28DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
22 – 30 ธันวาคม 2562 22DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

29DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

31,999 31,999 31,999 7,900 14,999
23 – 31 ธันวาคม 2562 23DEC TK69 BKK-IST 23.25-06.20+1

31DEC TK68 IST-BKK 01.50-15.00

35,999 35,999 35,999 7,900 13,999
24 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 24DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

31DEC TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

38,999 38,999 38,999 8,900 21,999
25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 25DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

01JAN TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

38,999 38,999 38,999 8,900 21,999
29 ธ.ค. – 06 ม.ค. 2562 29DEC TK69 BKK-IST 23.25-06.20+1

05JAN TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

38,999 38,999 38,999 8,900 16,999
30 ธ.ค. – 07 ม.ค. 2562 30DEC TK69 BKK-IST 23.50-06.20+1

06JAN TK64 IST-BKK 20.55-10.05+1

38,999 38,999 38,999 8,900 21,999
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเจีย อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ ทรอย อิสตันบูล พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมบ้านพระแม่มารี ม้าไม้เมืองทรอย | 9 วัน 6 คืน ทัวร์ตุรกี

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest