ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ดูไบ ดินแดนฟ้าจรดทราย ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ และดูไบเฟรม พักโรงแรม 4 ดาว นั่งรถลีมูซีนชมเมือง ตะลุยทะเลทราย ชมระบำหน้าท้อง | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ดูไบ ดินแดนฟ้าจรดทราย ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ และดูไบเฟรม พักโรงแรม 4 ดาว นั่งรถลีมูซีนชมเมือง ตะลุยทะเลทราย ชมระบำหน้าท้อง | 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ดูไบ ดินแดนฟ้าจรดทราย ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ และดูไบเฟรม พักโรงแรม 4 ดาว นั่งรถลีมูซีนชมเมือง ตะลุยทะเลทราย ชมระบำหน้าท้อง | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : AE4EK5DZG (DXB05)

เดินทาง : 6 กันยายน 19 - 22 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

24,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - เมืองดูไบ - ขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - ห้างดูไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ

NOVOTEL BARSHA OR GOLDEN TULIP, DUBIA หรือเทียบเท่า

2

ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ – ตลาดเมดินัท จูไมร่า – นั่งรถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาล์ม – โรงแรมแอตแลนติส – ชิงช้าสวรรค์ดูไบ อาย – ตะลุยทัวร์ทะเลทรายพร้อมดินเนอร์สไตล์อาหรับ

NOVOTEL BARSHA OR GOLDEN TULIP, DUBIA หรือเทียบเท่า

3

ดูไบ – เมืองอาบูดาบี – สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี – โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ – อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์ – เฟอร์รารี่ เวิลด์ – ทำเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี – ดูไบ

NOVOTEL BARSHA OR GOLDEN TULIP, DUBIA หรือเทียบเท่า

4

ดูไบ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ – ดูไบ ครีก – นั่งเรือข้ามฟาก ABRA TAXI – ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ – ร้านเครื่องหนัง – ขึ้นชมด้านวิวบนอาคารดูไบเฟรม – สนามบินนานาชาติดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

NOVOTEL BARSHA OR GOLDEN TULIP, DUBIA หรือเทียบเท่า

5

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ทัวร์ดูไบ,เที่ยวดูไบ,รายการทัวร์ดูไบ,ทัวร์ดูไบโปรโมชั่น,ทัวร์ดูไบราคาถูก
ทัวร์ดูไบ,เที่ยวดูไบ,รายการทัวร์ดูไบ,ทัวร์ดูไบโปรโมชั่น,ทัวร์ดูไบราคาถูก
ทัวร์ดูไบ

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

06 – 10 กันยายน 2562 06SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00

09SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1

24,999 24,999 24,999 7,999 18,999
13 – 17 กันยายน 2562 13SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00

16SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1

26,999 26,999 26,999 7,999 19,999
20 – 24 กันยายน 2562 20SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00

23SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1

26,999 26,999 26,999 7,999 19,999
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 27SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00

30SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1

26,999 26,999 26,999 7,999 19,999
04 – 08 ตุลาคม 2562 04OCT EK375 BKK-DXB 09.55-13.00

07OCT EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1

28,999 28,999 28,999 9,999 21,999
11 – 15 ตุลาคม 2562 11OCT EK375 BKK-DXB 09.55-13.00

14OCT EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1

29,999 29,999 29,999 9,999 22,999
18 – 22 ตุลาคม 2562

(23 ต.ค. วันปิยมหาราช)

18OCT EK375 BKK-DXB 09.55-13.00

21OCT EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1

28,999 28,999 28,999 9,999 21,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ดูไบ ดินแดนฟ้าจรดทราย ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ และดูไบเฟรม พักโรงแรม 4 ดาว นั่งรถลีมูซีนชมเมือง ตะลุยทะเลทราย ชมระบำหน้าท้อง | 5 วัน 4 คืน ทัวร์ดูไบ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest