02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu

รหัสทัวร์ : JP10TG5DZG (HOK03)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวเพลินฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน แช่ออนเซ็น | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : JP45TG5DZG (HOK05)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด อิสระ 1 วัน สัมผัสฤดูหนาว สนุกสุดเหวียงกับลานสกี นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : JP18TG6DZG (HOK06)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด อิสระ 1 วัน สัมผัสฤดูหนาว สนุกสุดเหวียงกับลานสกี นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน | 6 วัน 4 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 41,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : JP9XJ5DZG (HOK01)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง ขึ้นกระเช้าภูเขาคุโรดาเกะ | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : JP17XJ6DZG (HOK02)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด อิสระ 1 วัน เที่ยวฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง ขึ้นกระเช้าภูเขาคุโรดาเกะ | 6 วัน 4 คืน

เดินทาง : ก.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : JP52TG6DZG (HOK12)
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6วัน 4คืน ชมทุ่งดอกไม้หลากสีสัน ณ ฟูราโน่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คลองโอตารุ สวนโอโดริ

เดินทาง : ก.ค. 61 - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท

รหัสทัวร์ : JP11XJ5DZG (HOK13)
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด 5วัน 3คืน เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีอิสระ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP12XJ6DZG (HOK14)
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน เที่ยวฟุราโน่ ชมทุ่งดอกไม้หลากสีสัน ถ่ายรูปคู่ โมอายแห่งฮอกไกโด

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP22XJ5DTN (XJ42)
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5วัน 3คืน เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ชมซากุระ พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปู พร้อม Free Wi-fi บนรถบัส

เดินทาง : เม.ย. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230