02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu

รหัสทัวร์ : JP19JL5DZG (NGO03)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวนาโกย่า ชมลิงแช่ออนเซน ช้อปปิ้งจุใจ โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เยือนเมืองเก่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 37,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230