02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu

รหัสทัวร์ : JP19JL5DZG (NGO03)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวนาโกย่า ชมลิงแช่ออนเซน ช้อปปิ้งจุใจ โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เยือนเมืองเก่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 37,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : JP64XJ5DZG (KIX09)
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5วัน 3คืน เยือนเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

เดินทาง : ก.ย. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP40XJ5DZG (KIX11)
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5วัน 3คืน ชมเทศกาลแสงสี นาบานะโนซาโตะ ช้อปจุใจ ชินไซบาชิ

เดินทาง : พ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP23XJ5DTN (XJ39)
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า 5วัน 3คืน เที่ยวเมืองมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมหึมา

เดินทาง : เม.ย. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท

02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230