ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น ชมสัตว์โลกใต้น้ำ สัมผัสวิถีชีวิตชาวริวกิว ชมกรรมวิธีการผลิตแก้ว สินค้าท้องถิ่น FREE Wifi on Bus |4 วัน 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น ชมสัตว์โลกใต้น้ำ สัมผัสวิถีชีวิตชาวริวกิว ชมกรรมวิธีการผลิตแก้ว สินค้าท้องถิ่น FREE Wifi on Bus|4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น ชมสัตว์โลกใต้น้ำ สัมผัสวิถีชีวิตชาวริวกิว ชมกรรมวิธีการผลิตแก้ว สินค้าท้องถิ่น FREE Wifi on Bus|4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : JP76MM4DTN (TMM14)

เดินทาง : 2 ตุลาคม 19 - 23 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ

RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – อาชิบานา เอ้าเลท - โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ

RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

อเมริกันวิลเลจ – อิออน มอลล์ – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า-Okinawa Churaumi Aquarium
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า-ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า-อเมริกัน วิลเลจ American Village

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
02-05 ตุลาคม 2562 19,888.- 7,900.-
03-06 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.-
04-07 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.-
09-12 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.-
10-13 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.-
11-14 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.-
12-15 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.-
13-16 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.-
14-17 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.-
15-18 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.-
16-19 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.-
17-20 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.-
18-21 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.-
23-26 ตุลาคม 2562 (ปิยะ) 22,888.- 7,900.-
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest