ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ คานากาวา ฟูจิ เทศกาลดอกบ๊อปปี้ หมู่บ้านน้ำใส นมัสการพระใหญ่ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ปิ้งย่างยากินิคุ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ คานากาวา ฟูจิ เทศกาลดอกบ๊อปปี้ หมู่บ้านน้ำใส นมัสการพระใหญ่ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ปิ้งย่างยากินิคุ | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ คานากาวา ฟูจิ เทศกาลดอกบ๊อปปี้ หมู่บ้านน้ำใส นมัสการพระใหญ่ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ปิ้งย่างยากินิคุ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP9XJ5DZG (NRT14)

เดินทาง : 3 มิถุนายน 20 - 1 กรกฎาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ

GATEWAY NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

2

นาริตะ - คานากาวา - สวนดอกไม้คุริฮามะ - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ

GATEWAY NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

4

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - วัดนาริตะ - อิออน - สนามบินนาริตะ

5

กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว-ซากุระ-เมืองคาวาสึ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
03 – 07 มิถุนายน 2563

(วันเฉลิมฯ พระราชินี)

23,999 8,000 13,999
04 – 08 มิถุนายน 2563

(วันเฉลิมฯ พระราชินี และวันวิสาขบูชา)

22,999 8,000 12,999
05 – 09 มิถุนายน 2563

(วันวิสาขบูชา)

22,999 8,000 12,999
11 – 15 มิถุนายน 2563 22,999 8,000 12,999
12 – 16 มิถุนายน 2563 22,999 8,000 12,999
13 – 17 มิถุนายน 2563 22,999 8,000 12,999
18 – 22 มิถุนายน 2563 22,999 8,000 12,999
19 – 23 มิถุนายน 2563 22,999 8,000 12,999
20 – 24 มิถุนายน 2563 22,999 8,000 12,999
25 – 29 มิถุนายน 2563 22,999 8,000 12,999
26 – 30 มิถุนายน 2563 22,999 8,000 12,999
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2563 19,999 8,000 12,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว โตเกียว นาริตะ คานากาวา ฟูจิ เทศกาลดอกบ๊อปปี้ หมู่บ้านน้ำใส นมัสการพระใหญ่ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ปิ้งย่างยากินิคุ | 5 วัน 3 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest