ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร ทุ่งดอกไม้ 2 สวนที่บานสะพรั่ง ณ ฟูราโน่ อิสระเต็มๆ 1วัน พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร

รหัสทัวร์ : JP9XJ5DZG (HOK08)

เดินทาง : 14 สิงหาคม 19 - 25 กันยายน 19

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

25,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

2

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน

โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

3

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

4

อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

5

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า

6

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม
14 – 19 สิงหาคม 2562 30,999 8,000
17 – 22 สิงหาคม 2562 27,999 8,000
21 – 26 สิงหาคม 2562 30,999 8,000
24 – 29 สิงหาคม 2562 27,999 8,000
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 29,999 8,000
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 29,999 8,000
04 – 09 กันยายน 2562 29,999 8,000
07 – 12 กันยายน 2562 25,999 8,000
11 – 16 กันยายน 2562 29,999 8,000
14 – 19 กันยายน 2562 27,999 8,000
18 – 23 กันยายน 2562 29,999 8,000
21 – 26 กันยายน 2562 29,999 8,000
25 – 30 กันยายน 2562 29,999 8,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกไม้2สวนที่บานสะพรั่ง ณ ฟูราโน่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ1วัน พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูซูไว,ปูขน,ปูทาราบะ | 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest