ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว สัมผัสอากาศหนาว ชมแสงสีเสียงงานประดับไฟที่หมู่บ้านเยอรมัน บุฟเฟต์ขาปู ปิ้งย่าง | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว สัมผีสอากาศหนาว ชมแสงสีเสียงงานประดับไฟที่หมู่บ้านเยอรมัน บุฟเฟต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว สัมผีสอากาศหนาว ชมแสงสีเสียงงานประดับไฟที่หมู่บ้านเยอรมัน บุฟเฟต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP98XW5DZG (NRT35)

เดินทาง : 1 มกราคม 20 - 5 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ

2

นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - น้ำตกเคง่อน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

FUJI SCHOLE LAN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน

THE HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

4

โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

THE HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

5

สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
01 – 05 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999
02 – 06 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999
04 – 08 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999
06 – 10 มกราคม 2563 23,999 8,000 14,999
08 – 12 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999
09 – 13 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999
11 – 15 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999
13 – 17 มกราคม 2563 23,999 8,000 14,999
15 – 19 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999
16 – 20 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999
18 – 22 มกราคม 2563 23,999 8,000 14,999
20 – 24 มกราคม 2563 23,999 8,000 14,999
22 – 26 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999
23 – 27 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999
25 – 29 มกราคม 2563 24,999 8,000 15,999
27 – 31 มกราคม 2563 23,999 8,000 14,999
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 24,999 8,000 15,999
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 24,999 8,000 15,999
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2563 23,999 8,000 14,999
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2563 23,999 8,000 14,999
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

24,999 8,000 15,999
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

25,999 8,000 16,999
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

25,999 8,000 16,999
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 23,999 8,000 14,999
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 24,999 8,000 15,999
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 24,999 8,000 15,999
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 23,999 8,000 14,999
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 23,999 8,000 14,999
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 24,999 8,000 15,999
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 24,999 8,000 15,999
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 24,999 8,000 15,999
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 24,999 8,000 15,999
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 24,999 8,000 15,999
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 24,999 8,000 15,999
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 23,999 8,000 14,999
01 – 05 มีนาคม 2563 19,999 8,000 12,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว สัมผัสอากาศหนาว ชมแสงสีเสียงงานประดับไฟที่หมู่บ้านเยอรมัน บุฟเฟต์ขาปู ปิ้งย่าง | 5 วัน 3 คืน ทัวร์โตเกียว

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest