ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นารา ภูเขาไฟฟูจิ ปราสาททอง วัดน้ำใส พระใหญ่ไดบุทสึ น้ำตกมิโนะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ พิเศษใส่กิโมโน | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นารา ภูเขาไฟฟูจิ ปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ น้ำตกมิโนะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ พิเศษ !!! ใส่กิโมโน | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นารา ภูเขาไฟฟูจิ ปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ น้ำตกมิโนะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ พิเศษ !!! ใส่กิโมโน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP83TG5DTN (TKIX05)

เดินทาง : 2 ตุลาคม 19 - 27 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

42,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ TG640 22:10 - 06:20 น.

2

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ

FUJI SAN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน

THE CELECTON KYOTO HORIKAWA SANJO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

RECO MIKUNI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

6

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ TG673 17:35 - 21:25 น.

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ
02-07 ตุลาคม 2562 42,888.- 9,000.- 15°C – 25°C
03-08 ตุลาคม 2562 42,888.- 9,000.- 15°C – 25°C
04-09 ตุลาคม 2562 42,888.- 9,000.- 15°C – 24°C
08-13 ตุลาคม 2562 42,888.- 9,000.- 15°C – 24°C
14-19 ตุลาคม 2562 42,888.- 9,000.- 13°C – 23°C
15-20 ตุลาคม 2562 42,888.- 9,000.- 12°C – 23°C
16-21 ตุลาคม 2562 42,888.- 9,000.- 12°C – 22°C
17-22 ตุลาคม 2562 42,888.- 9,000.- 12°C – 22°C
19-24 ตุลาคม 2562 43,888.- 9,000.- 12°C – 22°C
20-25 ตุลาคม 2562 43,888.- 9,000.- 12°C – 22°C
21-26 ตุลาคม 2562 43,888.- 9,000.- 11°C – 21°C
22-27 ตุลาคม 2562 43,888.- 9,000.- 11°C – 21°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นารา ภูเขาไฟฟูจิ ปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ น้ำตกมิโนะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ พิเศษใส่กิโมโน | 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest