ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ กิจกรรมลานสกี เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ (ไปดึก-กลับเช้า) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ กิจกรรมบนลานสกี เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ กิจกรรมบนลานสกี เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP82XJ5DTN (XJ187)

เดินทาง : 7 มกราคม 20 - 19 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

23,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

-

2

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้าน นาบานะ โนะ ซาโตะ - เมืองนาโกย่า

TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

เมืองนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า – เมืองนาโกย่า - อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ

TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE เทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองนาโกย่า – ลานสกีบิวะโกะ วัลเลย์ - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

FUJIYA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท
สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
07-11 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C – 11°C
08-12 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C – 11°C
09-13 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C – 11°C
10-14 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C – 11°C
11-15 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
12-16 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
13-17 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
14-18 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
15-19 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
16-20 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
17-21 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
18-22 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
19-23 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
20-24 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
21-25 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
22-26 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
23-27 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
24-28 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
25-29 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
26-30 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
27-31 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
01-05 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
02-06 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
03-07 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
04-08 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
05-09 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
06-10 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
07-11 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
11-15 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
12-16 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
13-17 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
14-18 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
15-19 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
16-20 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
17-21 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
18-22 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
19-23 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C – 10°C
20-24 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- 1°C – 11°C
21-25 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C – 11°C
22-26 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C – 11°C
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C – 11°C
24-28 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C – 11°C
25-29 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C – 11°C
26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C – 11°C
27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C – 11°C
28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C – 11°C
29 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C – 12°C
01-05 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C – 12°C
02-06 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C – 12°C
03-07 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C – 12°C
04-08 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C – 12°C
05-09 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C – 12°C
06-10 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C – 12°C
07-11 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C – 12°C
09-13 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
10-14 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
11-15 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
12-16 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
13-17 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
14-18 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
15-19 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C – 13°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ กิจกรรมบนลานสกี เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest