ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ (บินเช้า – กลับดึก) อิสระ 1 วัน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ (บินเช้า - กลับดึก) อิสระ 1 วัน | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ (บินเช้า - กลับดึก) อิสระ 1 วัน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP80XJ5DTN (XJ174)

เดินทาง : 16 มีนาคม 20 - 19 เมษายน 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

18,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

2

นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - เมืองยามานาชิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

TOYOKO INN KAWAGUCHIKO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ภูเขาไฟฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ

-

5

สนามบิน ดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
16-20 มีนาคม 2563 18,888.- 7,900.- 6°C – 16°C
17-21 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C – 16°C
18-22 มีนาคม 2563 20,888.- 7,900.- 6°C – 16°C
19-23 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C – 16°C
20-24 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C – 16°C
21-25 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C – 16°C
22-26 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C – 16°C
23-27 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C – 14°C
24-28 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C – 14°C
25-29 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C – 14°C
26-30 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C – 14°C
27-31 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C – 14°C
28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 4°C – 14°C
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 4°C – 14°C
30 มีนาคม-03 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 6°C – 16°C
31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 6°C – 16°C
01-05 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C – 23°C
02-06 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C – 23°C
03-07 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C – 23°C
04-08 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C – 23°C
05-09 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C – 23°C
06-10 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C – 23°C
07-11 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C – 23°C
08-12 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
09-13 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
10-14 เมษายน 2563 BUS1 29,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
10-14 เมษายน 2563 BUS2 29,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
10-14 เมษายน 2563 BUS3 29,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
11-15 เมษายน 2563 BUS1 35,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
11-15 เมษายน 2563 BUS2 35,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
11-15 เมษายน 2563 BUS3 35,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
12-16 เมษายน 2563 BUS1 35,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
12-16 เมษายน 2563 BUS2 35,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
13-17 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
14-18 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C – 23°C
15-19 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C – 23°C

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ (บินเช้า – กลับดึก) อิสระ 1 วัน | 5 วัน 3 คืน  ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest