ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ชมทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า – กลับดึก) อิสระ 1 วัน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ชม ทุ่งดอกพิงมอส ชิบะซากุระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า - กลับดึก) อิสระ 1 วัน | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ชม ทุ่งดอกพิงมอส ชิบะซากุระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า - กลับดึก) อิสระ 1 วัน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP77XJ5DTN (XJ175)

เดินทาง : 16 เมษายน 20 - 28 เมษายน 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

20,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

2

นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

TOYOKO INN KAWAGUCHIKO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันอ

4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ

-

5

สนามบิน ดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
16-20 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 10°C – 16°C
17-21 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 10°C – 16°C
18-22 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 10°C – 16°C
19-23 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 11°C – 20°C
20-24 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 11°C – 20°C
21-25 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 11°C – 20°C
22-26 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 11°C – 20°C
23-27 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 11°C – 20°C
24-28 เมษายน 2563 20,888.- 7,900.- 12°C – 21°C

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ชม ทุ่งดอกพิงมอส ชิบะซากุระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า – กลับดึก) อิสระ 1 วัน | 5 วัน 3 คืน  ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest