ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุคุชิมะ นิคโก้ ไฮไลท์น้ำตกเคกอน อิสระเล่นหิมะ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุคุชิมะ นิคโก้ ไฮไลท์น้ำตกเคกอน อิสระเล่นหิมะ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุคุชิมะ นิคโก้ ไฮไลท์น้ำตกเคกอน อิสระเล่นหิมะ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP77XJ5DTN (XJ175)

เดินทาง : 8 มีนาคม 20 - 26 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

21,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินฟุคุชิมะ – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคกอน - เมืองฟุกุชิมะ

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด

HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง

เซนได-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น-ล่องเรือ-เซนได.jpg

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์ อุณหภูมิ  
08-12 มีนาคม 2563 BUS1 21,888.- 8,900.- 40+1 -8°C – 2°C
08-12 มีนาคม 2563 BUS2 21,888.- 8,900.- 40+1 -8°C – 2°C
08-12 มีนาคม 2563 BUS3 21,888.- 8,900.- 40+1 -8°C – 2°C
15-19 มีนาคม 2563 BUS1 22,888.- 8,900.- 40+1 -4°C – 6°C
15-19 มีนาคม 2563 BUS2 22,888.- 8,900.- 40+1 -4°C – 6°C
15-19 มีนาคม 2563 BUS3 22,888.- 8,900.- 40+1 -4°C – 6°C
22-26 มีนาคม 2563 BUS1 22,888.- 8,900.- 40+1 -2°C – 8°C
22-26 มีนาคม 2563 BUS2 22,888.- 8,900.- 40+1 -2°C – 8°C
22-26 มีนาคม 2563 BUS3 22,888.- 8,900.- 40+1 -2°C – 8°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุคุชิมะ นิคโก้ ไฮไลท์น้ำตกเคกอน อิสระเล่นหิมะ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ ชมซากุระ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินดึก-กลับเช้า) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ ชมซากุระ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินดึก-กลับเช้า) | 5 วัน 3 คืน