ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ฟรีเดย์อิสระ 1 วันเต็ม สัมผัสหิมะสีขาวนุ่ม ณ ลานสกีโคคุไซ ชมพระพุธรูปองค์ใหญ่เนินพระพุทธเจ้า เยือนหุบเขานรก พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮอกไกโด ฟรีเดย์อิสระ 1 วันเต็ม สัมผัสหิมะสีขาวนุ่ม ณ ลานสกีโคคุไซ ชมพระพุธรูปองค์ใหญ่เนินพระพุทธเจ้า เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ฮอกไกโด ฟรีเดย์อิสระ 1 วันเต็ม สัมผัสหิมะสีขาวนุ่ม ณ ลานสกีโคคุไซ ชมพระพุธรูปองค์ใหญ่เนินพระพุทธเจ้า เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP73XJ5DTN (TXJ144)

เดินทาง : 4 มกราคม 20 - 5 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

23,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง XJ620 23.55 - 08.20+1 น.

2

สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุตานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ซัปโปโร - ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิ

SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุยเอาเล้ตท์ - ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้

SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

อิสระช๊อปปิ้งหรือเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย

SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ XJ621 10.00 - 15.50 น.

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ
04-08 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C – 1°C
05-09 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C – 1°C
06-10 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C – 1°C
07-11 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.-

-8°C – 1°C

08-12 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C – 1°C
09-13 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C – 1°C
10-14 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C – 1°C
11-15 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C – 1°C
12-16 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C – 1°C
13-17 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C – 1°C
14-18 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C – 1°C
15-19 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C – 1°C
16-20 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C – 1°C
17-21 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C – 1°C
18-22 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C – 1°C
19-23 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C – 2°C
20-24 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C – 2°C
21-25 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C – 2°C
22-26 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C – 2°C
23-27 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C – 2°C
24-28 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
25-29 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
26-30 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
27-31 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
01-05 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
02-06 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
03-07 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
04-08 กุมภาพันธ์ 2563 29,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
05-09 กุมภาพันธ์ 2563 29,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
06-10 กุมภาพันธ์ 2563 29,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
07-11 กุมภาพันธ์ 2563 29,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
08-12 กุมภาพันธ์ 2563 29,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
09-13 กุมภาพันธ์ 2563 29,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 29,888.- 8,900.- -8°C – 0°C
11-15 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- 3°C – 13°C
12-16 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- 3°C – 13°C
13-17 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- 3°C – 13°C
14-18 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- 3°C – 13°C
15-19 กุมภาพันธ์ 2563 28,888.- 8,900.- 3°C – 13°C
16-20 กุมภาพันธ์ 2563 28,888.- 8,900.- 3°C – 13°C
17-21 กุมภาพันธ์ 2563 28,888.- 8,900.- 3°C – 13°C
18-22 กุมภาพันธ์ 2563 28,888.- 8,900.- 3°C – 13°C
19-23 กุมภาพันธ์ 2563 28,888.- 8,900.- 3°C – 13°C
20-24 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- 3°C – 13°C
21-25 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
22-26 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
24-28 กุมภาพันธ์ 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C – 3°C
29 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 2563 23,888.- 8,900.- -6°C – 3°C

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ฟรีเดย์อิสระ 1 วันเต็ม สัมผัสหิมะสีขาวนุ่ม ณ ลานสกีโคคุไซ ชมพระพุธรูปองค์ใหญ่เนินพระพุทธเจ้า เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ฮอกไกโด 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest