ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า มิยามะ เกียวโต สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท เศษ !!! ใส่ชุดกิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น (ฟรีอิสระ 1 วัน) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า มิยามะ เกียวโต สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท เศษ !!! ใส่ชุดกิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น (ฟรีอิสระ 1 วัน) | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า มิยามะ เกียวโต สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท เศษ !!! ใส่ชุดกิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น (ฟรีอิสระ 1 วัน) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP73XJ5DTN (TXJ131)

เดินทาง : 24 มิถุนายน 19 - 30 กันยายน 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

2

เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปซิตี้

Hommy Hotel Osaka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

Hommy Hotel Osaka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ร้านดิวตี้ฟรี - หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – สนามบินคันไซ

5

สนามบินดอนเมือง

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท
สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
24-28 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
25-29 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
26-30 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
01-05 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
02-06 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
03-07 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
04-08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
05-09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
06-10 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
07-11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
08-12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
09-13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
10-14 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
11-15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
12-16 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
13-17 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
14-18 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
15-19 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
16-20 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
17-21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
18-22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
19-23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
20-24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
21-25 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
22-26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
23-27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
24-28 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
25-29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
26-30 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
27-31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
01-05 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
02-06 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
03-07 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
04-08 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
05-09 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
06-10 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
07-11 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
08-12 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
09-13 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
10-14 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
11-15 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
12-16 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
13-17 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
14-18 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
15-19 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
16-20 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
17-21 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
18-22 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
19-23 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
20-24 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
21-25 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
22-26 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
23-27 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
24-28 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
25-29 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
26-30 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
27-31 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
01-05 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
02-06 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
03-07 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
04-08 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
05-09 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
06-10 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
07-11 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
08-12 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
09-13 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
10-14 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
11-15 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
12-16 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
13-17 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
14-18 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
15-19 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
16-20 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
17-21 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
18-22 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
19-23 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
20-24 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
21-25 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
22-26 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
23-27 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
24-28 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
25-29 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
26-30 กันยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า มิยามะ เกียวโต สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท เศษ !!! ใส่ชุดกิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น (ฟรีอิสระ 1 วัน) | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest