ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น ชมทิวแถวต้นซากุระพันต้น ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ แช่ออนเซ็นเท้า | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น ชมทิวแถวต้นซากุระพันต้น ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ แช่ออนเซ็นเท้า | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น ชมทิวแถวต้นซากุระพันต้น ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ แช่ออนเซ็นเท้า | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP66XJ5DTN (XJ184)

เดินทาง : 29 มีนาคม 20 - 23 เมษายน 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

25,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - กินซัง ออนเซ็น

HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าเรือมัตสึชิมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนนสึอิน – ซากปราสาทเซ็นได รูปปั้นท่านไดเมียว - ชม ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

อหมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

5

สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได กินซัง ออนเซ็น

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์ อุณหภูมิ  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS5 25,888.- 8,900.- 39+1 9°C – 16°C
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS6 25,888.- 8,900.- 39+1 9°C – 16°C
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS7 25,888.- 8,900.- 38+1 9°C – 16°C
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS8 25,888.- 8,900.- 38+1 9°C – 16°C
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS9 25,888.- 8,900.- 37+1 9°C – 16°C
05-09 เมษายน 2563 BUS5 25,888.- 8,900.- 39+1 10°C – 18°C
05-09 เมษายน 2563 BUS6 25,888.- 8,900.- 39+1 10°C – 18°C
05-09 เมษายน 2563 BUS7 25,888.- 8,900.- 38+1 10°C – 18°C
05-09 เมษายน 2563 BUS8 25,888.- 8,900.- 38+1 10°C – 18°C
05-09 เมษายน 2563 BUS9 25,888.- 8,900.- 37+1 10°C – 18°C
12-16 เมษายน 2563 BUS5 35,888.- 8,900.- 39+1 10°C – 18°C
12-16 เมษายน 2563 BUS6 35,888.- 8,900.- 39+1 10°C – 18°C
12-16 เมษายน 2563 BUS7 35,888.- 8,900.- 38+1 10°C – 18°C
12-16 เมษายน 2563 BUS8 35,888.- 8,900.- 38+1 10°C – 18°C
12-16 เมษายน 2563 BUS9 35,888.- 8,900.- 37+1 10°C – 18°C
19-23 เมษายน 2563 BUS5 25,888.- 8,900.- 39+1 10°C – 18°C
19-23 เมษายน 2563 BUS6 25,888.- 8,900.- 39+1 10°C – 18°C
19-23 เมษายน 2563 BUS7 25,888.- 8,900.- 38+1 10°C – 18°C
19-23 เมษายน 2563 BUS8 25,888.- 8,900.- 38+1 10°C – 18°C
19-23 เมษายน 2563 BUS9 25,888.- 8,900.- 37+1 10°C – 18°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น ชมทิวแถวต้นซากุระพันต้น ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ แช่ออนเซ็นเท้า | 5 วัน 3 คืน   ทัวร์ญี่ปุ่น 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest