ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ ไฮไลท์ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ ชมบ้านสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ ไฮไลท์ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ ชมบ้านสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ ไฮไลท์ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ ชมบ้านสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP66XJ5DTN (XJ176)

เดินทาง : 27 กุมภาพันธ์ 20 - 5 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

17,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินฟุคุชิมะ – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้ - เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองฟุคุชิมะ

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด

HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง

เซนได-กินซังออนเซน
เซนได-ซาโอะ-ออนเซนสกีรีสอร์ท
ทัวร์ญี่ปุ่น-ล่องเรือ-เซนได.jpg

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์ อุณหภูมิ  
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1 17,888.- 8,900.- 40+1 -10°C – 0°C
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2 17,888.- 8,900.- 40+1 -10°C – 0°C
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS3 17,888.- 8,900.- 40+1 -10°C – 0°C
01-05 มีนาคม 2563 BUS1 19,888.- 8,900.- 40+1 -8°C – 2°C
01-05 มีนาคม 2563 BUS2 19,888.- 8,900.- 40+1 -8°C – 2°C
01-05 มีนาคม 2563 BUS3 19,888.- 8,900.- 40+1 -8°C – 2°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได ฟูกุชิมะ ไฮไลท์ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ ชมบ้านสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน คืนทัวร์ญี่ปุ่น 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest