หน้าแรก » ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น | 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น | 6 วัน 3 คืน

TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง 6D3N
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : JP65XJ6DZG (NRT05)
เดินทาง : กันยายน 2561 - พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
น้ำหนักกระเป๋า : 20 ก.ก.
ขึ้นเครื่อง : สนามบินนานาชาติดอนเมือง
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**
ID : @starbridge
โปรแกรมฉบับเต็ม

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →
วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 ทัวร์โตเกียว นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA
3 ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ชินจูกุ
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL
4 อิสระเลือก ทัวร์โตเกียว ช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL
5 ทัวร์โตเกียว พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ
6 กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

20.30 น.      พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ

(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

23.45 น.      เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

ทัวร์โตเกียว – นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

08.00 น.      ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่าน เที่ยวโตเกียว เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก … เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อยนำท่านเดินทางสู่โตเกียว นำท่านชม วัดอาซากุสะ วัด

ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ เพื่อชมความสวยงามทางธรรมชาติของ ดอกซูซูกิ เป็นทุ่งหญ้าที่ติดอันดับหนึ่งในร้อยของทิวทัศน์ดอกไม้ที่ดีที่สุดในคานากาวะ และยังเป็นหนึ่งในห้าสิบของจุดชมวิวที่เยี่ยมที่สุดโดยสามารถมองเห็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่กลายเป็นสีเหลืองทอง เสมือนขนนกพริ้วไสวเต็มทุ่งยามแสงอาทิตย์สาดส่องใต้ท้องฟ้าอันสดใส เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นภาพประทับใจอีกด้วย

นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

พักที่             FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ทัวร์โตเกียว – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ชินจูกุ

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทัวร์โตเกียว นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยมอีกด้วย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คน

ไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้า หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART **อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง**

พักที่             MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทัวร์โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ

 • ศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด 
 • ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกด้วย
 • ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์

 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเริ่มตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 – 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะทำให้ขึ้นรถบัสไม่ครบตามจำนวนผู้เดินทางทั้งหมด

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 7.28-18.20 น     เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง                                                               

3)รถไฟสาย Narita Express (N’EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะเป็นแบบระบุที่นั่งบนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง                                               

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายุตำกว่า 12 จะเสียครึ่งราคา                                         

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)                                      

                   อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

พักที่             MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทัวร์โตเกียว – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  แห่งเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในของพระพุทธรูปได้ด้วย ซึ่งภายในรูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปปั้นจะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึ้นลิฟท์เพื่อไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระต่าย  เป็นต้น  ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ท่านละ  400 เยน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามอยู่ใกล้ๆ โตเกียวซึ่งสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ  สวนฮิตาชิเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไม้ที่จะบานให้ชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทั้งปี ตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) โดยปกติต้นโคเชียจะเป็นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสดก็ยิ่งทำให้ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จึงกลายเป็นไฮไลท์หลักของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว โดยทั่วทั้งเนินทำให้เนินแห่งนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้ม กลายเป็นสีแดงสด

เที่ยง             อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

นำท่านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้  ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย **เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย** ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.15 น.      เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

กรุงเทพฯ

01.25 น.      ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง
← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

27 ก.ย. – 02 ต.ค. 256123,9998,00014,999
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 256123,9998,00014,999
03 – 08 ตุลาคม 256125,9998,00016,999
04 – 09 ตุลาคม 256125,9998,00016,999
05 – 10 ตุลาคม 256125,9998,00016,999
06 – 11 ตุลาคม 256126,9998,00017,999
16 – 21 ตุลาคม 256126,9998,00017,999
17 – 22 ตุลาคม 256127,9998,00018,999
18 – 23 ตุลาคม 256127,9998,00018,999
24 – 29 ตุลาคม 256127,9998,00018,999
25 – 30 ตุลาคม 256127,9998,00018,999
26 – 31 ตุลาคม 256127,9998,00018,999
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 256126,9998,00017,999
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 256126,9998,00017,999
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 256127,9998,00018,999
01 – 06 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
02 – 07 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
03 – 08 พฤศจิกายน 256125,9998,00016,999
06 – 11 พฤศจิกายน 256125,9998,00016,999
07 – 12 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
08 – 13 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
09 – 14 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
10 – 15 พฤศจิกายน 256125,9998,00016,999
13 – 18 พฤศจิกายน 256125,9998,00016,999
14 – 19 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
15 – 20 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
16 – 21 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
17 – 22 พฤศจิกายน 256125,9998,00016,999
20 – 25 พฤศจิกายน 256125,9998,00016,999
21 – 26 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
22 – 27 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
23 – 28 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
24 – 29 พฤศจิกายน 256125,9998,00016,999
27 พ.ย.- 02 ธ.ค. 256125,9998,00016,999
28 พ.ย.- 03 ธ.ค. 256126,9998,00017,999
29 พ.ย.- 04 ธ.ค. 256126,9998,00017,999
*เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                         
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.        
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน 
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                   
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 1. นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 12,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. นักท่องเที่ยว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น)

** จำเป็นต้องใช้ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **

** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน **

– เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัต

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น | 6 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น | 6 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest