ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัสสึโมโต้ ฟูจิ ชมลิงภูเขาแช่ออนเซน ล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัสสึโมโต้ ฟูจิ ชมลิงภูเขาแช่ออนเซนกลางหุบเขาใบไม้สีแดง ล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาเอะนะเคียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัสสึโมโต้ ฟูจิ ชมลิงภูเขาแช่ออนเซนกลางหุบเขาใบไม้สีแดง ล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาเอะนะเคียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : P62XJ5DTN (TXJ140)

เดินทาง : 26 ตุลาคม 19 - 3 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

22,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

2

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ XJ638 DMK-NGO 02.15-09.40 - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ – เมืองเอนะเคียว - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ

APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู

FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน

4

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่สภาพอากาศ) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ639 NGO-DMK 10.50-15.35

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ
26-30 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C – 19°C
27-31 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C – 18°C
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 13°C – 18°C
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 13°C – 18°C
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C – 18°C
31 ตุลาคม04 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C – 18°C
01-05 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C – 18°C
02-06 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C – 18°C
03-07 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C – 17°C
04-08 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C – 17°C
05-09 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 11°C – 17°C
06-10 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C – 17°C
07-11 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C – 16°C
08-12 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C – 16°C
09-13 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 10°C – 16°C
10-14 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 11°C – 15°C
11-15 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C – 15°C
12-16 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C – 15°C
13-17 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C – 16°C
14-18 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C – 16°C
15-19 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C – 15°C
16-20 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C – 15°C
17-21 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C – 15°C
18-22 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C – 15°C
19-23 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C – 15°C
20-24 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C – 15°C
21-25 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C – 14°C
22-26 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C – 14°C
23-27 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 8°C – 14°C
24-28 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 7°C – 14°C
25-29 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 8°C – 15°C
26-30 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 7°C – 14°C
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 8°C – 16°C
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 7°C – 15°C
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัสสึโมโต้ ฟูจิ ชมลิงภูเขาแช่ออนเซนกลางหุบเขาใบไม้สีแดง ล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาเอะนะเคียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest