ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก World Heritage ชิราคาวาโกะ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP62XJ5DTN (XJ118)

เดินทาง : 5 มิถุนายน 19 - 24 กันยายน 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

17,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

-

2

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโตะ

Matsumoto Hotel

3

เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – ออนเซ็น

FUJISAN HOTEL RESORT

4

ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami

5

เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

-

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
05 – 09 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
07 11 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.-
14 18 มิถุนายน 2562 17,888.- 7,900.-
21 25 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.-
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.-
05 09 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.-
07 11 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.-
12 16 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.-
17 21 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.-
19 23 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.-
26 30 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.-
02 06 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.-
04 08 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.-
09 13 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.-
16 20 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.-
18 22 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.-
23 27 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.-
25 29 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.-
03 07 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.-
10 14 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.-
13 17 กันยายน 2562 21,888.- 7,900.-
15 19 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.-
20 24 กันยายน 2562 21,888.- 7,900.-

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest