ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ชมใบไม้เปลียนสี ณ โอบาระ เทศกาลแสงสีเสียง นาบานะ โนะ ซาโต | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นาโกย่า,ทัวร์ทาคายาม่า,ทัวร์เกียวโต,ทัวร์โอซาก้า,ใบไม้เปลียนสี ณ โอบาระ เทศกาลแสงสีเสียง นาบานะ โนะ ซาโต | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นาโกย่า,ทัวร์ทาคายาม่า,ทัวร์เกียวโต,ทัวร์โอซาก้า,ใบไม้เปลียนสี ณ โอบาระ เทศกาลแสงสีเสียง นาบานะ โนะ ซาโต | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP5XJ5DZG (NGO04)

เดินทาง : 16 พฤศจิกายน 19 - 26 พฤศจิกายน 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

23,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

HASHIMA DAILY HOTEL หรือเทียบเท่า

2

นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์

HASHIMA DAILY HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ชมซากุระและใบไม้แดงที่งชินไซบาชิ โอบาระ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

SARASA HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้

5

กรุงเทพฯ

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม
16 – 20 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000
17 – 21 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000
24 – 28 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000
25 – 29 พฤศจิกายน 2562 23,999 8,000
26 – 30 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ชมใบไม้เปลียนสี ณ โอบาระ เทศกาลแสงสีเสียง นาบานะ โนะ ซาโต | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest