ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ สวนดอกเบบี้บลูอายส์ สวนฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค พระใหญ่ไดบุตสึ พิเศษขาปูยักษ์ พักออนเซ็น1 คืน (บินดึก-กลับเช้า) อิสระ 1 วัน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ ชมสวนดอกเบบี้บลูอายส์ สวนฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค พระใหญ่ไดบุตสึ พิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น พัก 1 คืน | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ ชมสวนดอกเบบี้บลูอายส์ สวนฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค พระใหญ่ไดบุตสึ พิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น พัก 1 คืน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP54SL5DZG (NRT09)

เดินทาง : 7 เมษายน 20 - 3 พฤษภาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

22,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

-

2

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ

THE HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

4

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

THE HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

5

กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,รายการทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น,ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก,ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
07 – 11 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
08 – 12 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
09 – 13 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

33,999 8,000 23,999
10 – 14 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

35,999 8,000 25,999
11 – 15 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

35,999 8,000 25,999
12 – 16 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

35,999 8,000 25,999
13 – 17 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

33,999 8,000 23,999
14 – 18 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

31,999 8,000 21,999
15 – 19 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
16 – 20 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
17 – 21 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
18 – 22 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
19 – 23 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
20 – 24 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
21 – 25 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
22 – 26 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
23 – 27 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
24 – 28 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
25 – 29 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999
26 – 30 เมษายน 2563 22,999 8,000 12,999
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 25,999 8,000 15,999
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 25,999 8,000 15,999
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 25,999 8,000 15,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ ชมสวนดอกเบบี้บลูอายส์ สวนฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค พระใหญ่ไดบุตสึ พิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น พัก 1 คืน | 5 วัน 3 คืน  ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest