ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ เที่ยวฤดูใบไม้เปลียนสี กับวิวภูเขาไฟฟูจิ พิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น ไม่มีวันอิสระ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ เที่ยวฤดูใบไม้เปลียนสี กับวิวภูเขาไฟฟูจิ พิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น ไม่มีวันอิสระ | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ เที่ยวฤดูใบไม้เปลียนสี กับวิวภูเขาไฟฟูจิ พิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น ไม่มีวันอิสระ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP54SL5DZG (NRT18)

เดินทาง : 30 กันยายน 19 - 30 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

21,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

2

นาริตะ - พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

4

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

5

นาริตะ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

 

 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 21,999 8,000 12,999
01 – 05 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999
02 – 06 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
03 – 07 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
04 – 08 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
05 – 09 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999
06 – 10 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999
07 – 11 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999
08 – 12 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
09 – 13 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
10 – 14 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 18,999
11 – 15 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 18,999
12 – 16 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 18,999
13 – 17 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 16,999
14 – 18 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999
15 – 19 ตุลาคม 2562 22,999 8,000 13,999
16 – 20 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
17 – 21 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
18 – 22 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
19 – 23 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
20 – 24 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
21 – 25 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
22 – 26 ตุลาคม 2562 24,999 8,000 15,999
23 – 27 ตุลาคม 2562 24,999 8,000 15,999
24 – 28 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
 25 – 29 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 14,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ เที่ยวฤดูใบไม้เปลียนสี กับวิวภูเขาไฟฟูจิ พิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น ไม่มีวันอิสระ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ต่างประเทศ ท่องเที่ยวทั่วโลก | บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest