ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได คุชิมะ นิคโก้ ไฮไลท์ ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได คุชิมะ นิคโก้ ไฮไลท์ ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได คุชิมะ นิคโก้ ไฮไลท์ ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP53XJ5DTN (XJ178)

เดินทาง : 29 มีนาคม 20 - 23 เมษายน 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

25,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ –ศาลเจ้าฟูระตะ - เมืองฟุกุชิมะ – ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด

HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง

เซนได-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์ อุณหภูมิ  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS1 25,888.- 8,900.- 40+1 9°C – 16°C
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS2 25,888.- 8,900.- 40+1 9°C – 16°C
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS3 25,888.- 8,900.- 40+1 9°C – 16°C
05-09 เมษายน 2563 BUS1 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C – 18°C
05-09 เมษายน 2563 BUS2 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C – 18°C
05-09 เมษายน 2563 BUS3 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C – 18°C
12-16 เมษายน 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- 40+1 10°C – 18°C
12-16 เมษายน 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- 40+1 10°C – 18°C
12-16 เมษายน 2563 BUS3 35,888.- 8,900.- 40+1 10°C – 18°C
19-23 เมษายน 2563 BUS1 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C – 18°C
19-23 เมษายน 2563 BUS2 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C – 18°C
19-23 เมษายน 2563 BUS3 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C – 18°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได คุชิมะ นิคโก้ ไฮไลท์ ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest