ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัสสึโมโต้ ฟูจิ ชมลิงภูเขาแช่ออนเซน อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนลิตเติ้ลเกียวโต สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัสสึโมโต้ ฟูจิ ชมลิงภูเขาแช่ออนเซน อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนลิตเติ้ลเกียวโต สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัสสึโมโต้ ฟูจิ ชมลิงภูเขาแช่ออนเซน อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนลิตเติ้ลเกียวโต สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP40XJ5DTN (TXJ141)

เดินทาง : 30 พฤศจิกายน 19 - 3 มกราคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

23,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง XJ638 /02.15 - 09.40 น.

2

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโต้

APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุตานิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู

FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน

4

ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท(ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช๊อปปิ้งซาคาเอะ

TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า XJ639 / 10.50 - 15.35 น. - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
01-05 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
02-06 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C – 12°C
03-07 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
04-08 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
05-09 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C – 13°C
06-10 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C – 12°C
07-11 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
08-12 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
09-13 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
10-14 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
11-15 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 5°C – 12°C
12-16 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C – 12°C
13-17 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
14-18 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
15-19 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
16-20 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
17-21 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
18-22 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
19-23 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C – 11°C
20-24 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
21-25 ธันวาคม 2562 24,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
22-26 ธันวาคม 2562 24,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
23-27 ธันวาคม 2562 24,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
24-28 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
25-29 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 3°C – 10°C
26-30 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 3°C – 10°C
27-31 ธันวาคม 2562 BUS1 29,888.- 7,900.- 3°C – 10°C
27-31 ธันวาคม 2562 BUS2 29,888.- 7,900.- 3°C – 10°C
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1 31,888.- 7,900.- 3°C – 10°C
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2 31,888.- 7,900.- 3°C – 10°C
29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 31,888.- 7,900.- 3°C – 10°C
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 29,888.- 7,900.- 4°C – 10°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัสสึโมโต้ ฟูจิ ชมลิงภูเขาแช่ออนเซน อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนลิตเติ้ลเกียวโต สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest