ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โทยะ – ซัปโปโร – ฟูราโน่ ชมความงามสวนดอกไม้ ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ณ เมืองฟูราโน่ บินหรูไปกับสายการบินไทย | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP29TG5DZG (HOK07)

เดินทาง : 1 สิงหาคม 19 - 21 สิงหาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

39,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

2

ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

TOYA ONSEN HOTEL HANABI OR NISEKO GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน

3

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ

TOYOKO – INN SUSUKINO MANAMI OR THE B SUSUKINO SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

4

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – ซัปโปโร

TOYOKO – INN SUSUKINO MANAMI OR THE B SUSUKINO SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

5

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(ต่ำกว่า 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(ต่ำกว่า 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
01 – 05 สิงหาคม 2562 40,999 38,999 37,999 8,000 30,999
07 – 11 สิงหาคม 2562 40,999 38,999 37,999 8,000 30,999
16 – 20 สิงหาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999
21 – 25 สิงหาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999
เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โทยะ-ซัปโปโร-ฟูราโน่ ชมความงามสวนดอกไม้ ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ณ เมืองฟูราโน่ บินหรูไปกับสายการบินไทย พิเศษ!! แช่ออนเซ็น เมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์3ชนิด | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP29TG5DZG (HOK07)

เดินทาง : 1 สิงหาคม 19 – 21 สิงหาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ : 3 ดาว

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

รายการเดินทาง

1. กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

2. ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

3. โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ

4. ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – ซัปโปโร

5. สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest