ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต เที่ยวหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ป่าไผ่ อาราชิยาม่า พร้อมชมซากุระ ริมแม่น้ำ | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต เที่ยวหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ป่าไผ่ อาราชิยาม่า พร้อมชมซากุระ ริมแม่น้ำ | 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต เที่ยวหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ป่าไผ่ อาราชิยาม่า พร้อมชมซากุระ ริมแม่น้ำ | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP27XJ6DTN (XJ194)

เดินทาง : 17 มีนาคม 20 - 19 เมษายน 20

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

25,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

2

ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – เกียวโต - เมืองโอซาก้า

พักที่ Osaka Sunny Stone หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองอิเนะ – หมู่บ้านชาวประมง อิเนะฟูนายะ - นั่งแชร์ลิฟท์ จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ ณ อุทยานคาสะมัตสึ - เมืองโอซาก้า

พักที่ Osaka Sunny Stone หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ – ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

6

สนามบินดอนเมือง

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
17-22 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- 10°C – 18°C
19-24 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- 10°C – 18°C
20-25 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 10°C – 18°C
22-27 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C – 20°C
23-28 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C – 20°C
24-29 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C – 20°C
27 มีนาคม-01 เมษายน 2563 26,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
28 มีนาคม-02 เมษายน 2563 27,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
29 มีนาคม-03 เมษายน 2563 27,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
30 มีนาคม-04 เมษายน 2563 27,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
03-08 เมษายน 2563 28,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
05-10 เมษายน 2563 28,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
08-13 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
10-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 38,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 42,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 38,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
13-18 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 38,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
14-19 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 36,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต เที่ยวหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ป่าไผ่ อาราชิยาม่า พร้อมชมซากุระ ริมแม่น้ำ | 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest