ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เที่ยวหิมะ กิจกรรมลานสกี เที่ยวชิราคาวาโกะ ช็อปปิ้งชินไชบาชิ ชิมอาหารทะเลสดๆ ตลาดปลาคุโมง | 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เที่ยวหิมะ กิจกรรมลานสกี เที่ยวชิราคาวาโกะ ช็อปปิ้งชินไชบาชิ ชิมอาหารทะเลสดๆ ตลาดปลาคุโมง | 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เที่ยวหิมะ กิจกรรมลานสกี เที่ยวชิราคาวาโกะ ช็อปปิ้งชินไชบาชิ ชิมอาหารทะเลสดๆ ตลาดปลาคุโมง | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP1XJ6DZG (NGO10)

เดินทาง : 7 มกราคม 20 - 23 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

24,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

2

นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ

HASHIMA DAILY HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ลานกิจกรรมหิมะ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน

HASHIMA DAILY HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เกียวโต - วัดไดโกจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า

TOHO HOTEL หรือเทียบเท่า

5

ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

6

สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
07 – 12 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
08 – 13 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
09 – 14 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
10 – 15 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
11 – 16 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
14 – 19 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
15 – 20 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
16 – 21 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
17 – 22 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
18 – 23 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
21 – 26 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
22 – 27 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
23 – 28 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
24 – 29 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
25 – 30 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999
29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999
30 ม..ค. – 04 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999
04 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 17,999
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 27,999 8,000 19,999
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 27,999 8,000 19,999
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 27,999 8,000 19,999
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 17,999
11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 17,999
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 17,999
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 17,999
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 26,999 8,000 18,999
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 17,999
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 26,999 8,000 18,999
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 17,999
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 26,999 8,000 18,999
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 17,999
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 17,999
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999
03 – 08 มีนาคม 2563 24,999 8,000 16,999
04 – 09 มีนาคม 2563 24,999 8,000 16,999
05 – 10 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999
06 – 11 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999
07 – 12 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999
10 – 15 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999
11 – 16 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999
12 – 17 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999
13 – 18 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999
14 – 19 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999
17 – 22 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999
18 – 23 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เที่ยวหิมะ กิจกรรมลานสกี เที่ยวชิราคาวาโกะ ช็อปปิ้งชินไชบาชิ ชิมอาหารทะเลสดๆ ตลาดปลาคุโมง | 6 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest