ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ไฮไลท์สุดพิเศษ! เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ เยือนหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ไหว้พระขอพร วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ (อิสระ 1 วัน) | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP17XJ6DZG (NRT15)

เดินทาง : 20 พฤษภาคม 20 - 1 กรกฎาคม 20

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินนาริตะ - นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์

FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ

THE HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่

4

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

THE HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

5

โอไดบะ - กันดั้ม - เทพีสันติภาพ - อิออน - สนามบินนาริตะ

6

กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
20 – 25 พฤษภาคม 2563 23,999 8,000 13,999
21 – 26 พฤษภาคม 2563 23,999 8,000 13,999
22 – 27 พฤษภาคม 2563 23,999 8,000 13,999
23 – 28 พฤษภาคม 2563 23,999 8,000 13,999
24 – 29 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 12,999
25 – 30 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 12,999
26 – 31 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 12,999
27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 23,999 8,000 13,999
28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 23,999 8,000 13,999
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 23,999 8,000 13,999
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 23,999 8,000 13,999
02 – 07 มิถุนายน 2563

(วันเฉลิมฯ พระราชินี และวันวิสาขบูชา)

23,999 8,000 13,999
04 – 09 มิถุนายน 2563

(วันเฉลิมฯ พระราชินี และวันวิสาขบูชา)

23,999 8,000 13,999
05 – 10 มิถุนายน 2563

(วันวิสาขบูชา)

23,999 8,000 13,999
09 – 14 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999
10 – 15 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999
11 – 16 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999
12 – 17 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999
17 – 22 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999
18 – 23 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999
19 – 24 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999
24 – 29 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999
25 – 30 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2563 19,999 8,000 11,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ไฮไลท์สุดพิเศษ! เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ เยือนหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ไหว้พระขอพร วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งฟินๆย่านชินจูกุ | 6 วัน 3 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest