ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ ชมเทศกาลไฟคามาคุระ 1 ปีมีครั้งเดียว สกีฟูจิเทน พิเศษ ชาบูหมูต้นตำหรับ (บินดึก-กลับดึก)| 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ ชมเทศกาลไฟคามาคุระ 1 ปีมีครั้งเดียว สกีฟูจิเทน พิเศษ ชาบูหมูต้นตำหรับ (บินดึก-กลับดึก)| 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ ชมเทศกาลไฟคามาคุระ 1 ปีมีครั้งเดียว สกีฟูจิเทน พิเศษ ชาบูหมูต้นตำหรับ (บินดึก-กลับดึก)| 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP17XJ6DZG (NRT31)

เดินทาง : 29 มกราคม 20 - 6 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

22,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ - เอมิ เอ้าท์เล็ท - เมืองฟุกุชิมะ - ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima

SANKYO HOTEL FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า

3

หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ - ปราสาทสึรุกะ - ยูนิชิงาวะออนเซ็น - เทศกาลคามาคุระ

SUNSHINE HOTEL TOCHIGI หรือเทียบเท่า

4

ลานกิจกรรมหิมะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - ห้างฯ อิออน จัสโก้

HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

5

เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - สนามบินนาริตะ

6

กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 25,999 8,000 15,999
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 26,999 8,000 16,999
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 25,999 8,000 15,999
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
04 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
(วันมาฆบูชา)
27,999 8,000 17,999
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

27,999 8,000 17,999
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)

27,999 8,000 17,999
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 26,999 8,000 16,999
09 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
10 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 26,999 8,000 16,999
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 26,999 8,000 16,999
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 25,999 8,000 15,999
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 25,999 8,000 15,999
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 26,999 8,000 16,999
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 26,999 8,000 16,999
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 26,999 8,000 16,999
01 – 06 มีนาคม 2563 22,999 8,000 12,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว  นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ ชมเทศกาลไฟคามาคุระ 1 ปีมีครั้งเดียว สกีฟูจิเทน พิเศษ ชาบูหมูต้นตำหรับ (บินดึก-กลับดึก)| 6 วัน 3 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest