ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ชมทุ่งดอกโคเชียสีแดงสวยงามถ่ายภาพกับทุ่งหญ้าเว้นโกคุฮาระ พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ ชมทุ่งดอกโคเชียสีแดงสวยงามถ่ายภาพกับทุ่งหญ้าเว้นโกคุฮาระ พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ ชมทุ่งดอกโคเชียสีแดงสวยงามถ่ายภาพกับทุ่งหญ้าเว้นโกคุฮาระ พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP17XJ6DZG (NRT20)

เดินทาง : 10 ตุลาคม 19 - 5 พฤศจิกายน 19

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

25,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

2

นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือเทียบเท่า

3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

4

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

5

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค - ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ – อิออน สนามบินนาริตะ

-

6

กรุงเทพฯ

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

01 – 06 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 16,999
02 – 07 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 16,999
03 – 08 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 16,999
04 – 09 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 16,999
05 – 10 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
08 – 13 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
09 – 14 ตุลาคม 2562 28,999 8,000 19,999
10 – 15 ตุลาคม 2562 28,999 8,000 19,999
11 – 16 ตุลาคม 2562 28,999 8,000 19,999
12 – 17 ตุลาคม 2562 28,999 8,000 19,999
13 – 18 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
14 – 19 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
15 – 20 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
16 – 21 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
17 – 22 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
18 – 23 ตุลาคม 2562 28,999 8,000 19,999
19 – 24 ตุลาคม 2562 28,999 8,000 19,999
22 – 27 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
23 – 28 ตุลาคม 2562 28,999 8,000 19,999
24 – 29 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
25 – 30 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
26 – 31 ตุลาคม 2562 26,999 8,000 17,999
27  ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 26,999 8,000 17,999
28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 26,999 8,000 17,999
29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 26,999 8,000 17,999
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 26,999 8,000 17,999
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 26,999 8,000 17,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ ชมทุ่งดอกโคเชียสีแดงสวยงามถ่ายภาพกับทุ่งหญ้าเว้นโกคุฮาระ พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest