ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เจแปนแอลป์ ไฮไลท์ อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมหึมา ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พิเศษ โชว์ซามูไร | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เจแปนแอลป์ ไฮไลท์ อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมหึมา ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พิเศษ โชว์ซามูไร | 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เจแปนแอลป์ ไฮไลท์ อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมหึมา ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พิเศษ โชว์ซามูไร | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP15XJ6DTN (XJ196)

เดินทาง : 16 เมษายน 20 - 2 มิถุนายน 20

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

29,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

2

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต ณ ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ

พักที่ Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น

พักที่ Toyoko Inn Kanazawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิเศษ ชมโชว์เกียวโต ซามูไรบอยส์ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

พักที่ Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

6

สนามบินดอนเมือง

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
16-21 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 12°C – 22°C
17-22 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 12°C – 22°C
18-23 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 12°C – 22°C
19-24 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 12°C – 22°C
20-25 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 12°C – 22°C
21-26 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 13°C – 24°C
22-27 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 13°C – 24°C
23-28 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 13°C – 24°C
24-29 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 13°C – 24°C
25-30 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 13°C – 24°C
07-12 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
08-13 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
09-14 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
10-15 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
11-16 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
12-17 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
13-18 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
14-19 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
16-21 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
17-22 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
19-24 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
20-25 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 25°C
21-26 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 18°C – 27°C
23-28 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 18°C – 27°C
24-29 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 18°C – 27°C
25-30 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 18°C – 27°C
26-31 พฤษภาคม 2563 29,888.- 8,900.- 18°C – 27°C
27 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2563 29,888.- 8,900.- 18°C – 27°C
28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2563 29,888.- 8,900.- 18°C – 27°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เจแปนแอลป์ ไฮไลท์ อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมหึมา ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พิเศษ โชว์ซามูไร | 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest