ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา อิสระล่านสกี สัมผัสหิมะสีขาว เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต อิสระล่านสกี สัมผัสหิมะสีขาว เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ | 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต อิสระล่านสกี สัมผัสหิมะสีขาว เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP12XJ6DTN (XJ124)

เดินทาง : 30 พฤศจิกายน 19 - 30 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

29,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ลานสกี ทาคายาม่า – ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น

พักที่ Kanazawa Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

ตลาดโอมิโช - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทส์ - เมืองนาโกย่า

พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ไดบุทสึ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชินไซบาชิ

พัก Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

6

สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
01-06 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
02-07 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
03-08 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
04-09 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
05-10 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
06-11 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
07-12 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
08-13 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
09-14 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
10-15 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
11-16 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
12-17 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
13-18 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
14-19 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
15-20 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
16-21 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
17-22 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
18-23 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
19-24 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
20-25 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
21-26 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
22-27 ธันวาคม 2562 31,888.- 8,900.- 34+1
23-28 ธันวาคม 2562 31,888.- 8,900.- 34+1
24-29 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 34+1
25-30 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 34+1
26-31 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 34+1
27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1
28 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1
29 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1
30 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา อิสระล่านสกี สัมผัสหิมะสีขาว เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ | 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest