ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ชมป้อมดาว ช้อปปิ้งตลาดเช้า ชมพระพุธรูปองค์ใหญ่เนินพระพุทธเจ้า เยือนหุบเขานรก พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ชมป้อมดาว ช้อปปิ้งตลาดเช้า ชมพระพุธรูปองค์ใหญ่เนินพระพุทธเจ้า เยือนหุบเขานรก พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู | 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ชมป้อมดาว ช้อปปิ้งตลาดเช้า ชมพระพุธรูปองค์ใหญ่เนินพระพุทธเจ้า เยือนหุบเขานรก พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP12XJ6DTN (TXJ146)

เดินทาง : 4 มกราคม 20 - 2 เมษายน 20

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

28,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินดอนเมือง XJ620 23:55-08:20 น.

2

สนามบินชิโตเซะ – เมืองฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

SMILE HOTEL HAKODATE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์

HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ

KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

6

สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ XJ621 10:00-15:50 น.

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ
04-09 มกราคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
04-09 มกราคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
04-09 มกราคม 2563 BUS3 30,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
05-10 มกราคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
05-10 มกราคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
05-10 มกราคม 2563 BUS3 30,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
06-11 มกราคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
06-11 มกราคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
06-11 มกราคม 2563 BUS3 30,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
07-12 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
08-13 มกราคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -9°C – 2°C
08-13 มกราคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -9°C – 2°C
09-14 มกราคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -9°C – 2°C
09-14 มกราคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -9°C – 2°C
09-14 มกราคม 2563 BUS3 30,888.- 9,900.- -9°C – 2°C
10-15 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -9°C – 2°C
11-16 มกราคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
11-16 มกราคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
12-17 มกราคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
12-17 มกราคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
13-18 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
14-19 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
15-20 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
16-21 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
17-22 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
18-23 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
19-24 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
20-25 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -13°C – 0°C
21-26 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -13°C – 0°C
22-27 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -13°C – 0°C
23-28 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -13°C – 0°C
24-29 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -13°C – 0°C
25-30 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -13°C – 0°C
26-31 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -13°C – 0°C
27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 63 30,888.- 9,900.- -6°C – 3°C
28 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 63 30,888.- 9,900.- -6°C – 3°C
29 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 63 30,888.- 9,900.- -6°C – 3°C
30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 63 30,888.- 9,900.- -6°C – 3°C
31 มกราคม-05 กุมภาพันธ์ 63 30,888.- 9,900.- -6°C – 3°C
01-06 กุมภาพันธ์ 2563 35,888.- 9,900.- -8°C – 0°C
02-07 กุมภาพันธ์ 2563 35,888.- 9,900.- -8°C – 0°C
12-17 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- -8°C – 0°C
13-18 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- -8°C – 0°C
14-19 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- -8°C – 0°C
15-20 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- -8°C – 0°C
16-21 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- -8°C – 0°C
17-22 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C – 13°C
18-23 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C – 13°C
19-24 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C – 13°C
20-25 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C – 13°C
21-26 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C – 13°C
22-27 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C – 13°C
23-28 กุมภาพันธ์ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C – 13°C
15-20 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- 7°C – 1°C
15-20 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- 7°C – 1°C
16-21 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- 7°C – 1°C
16-21 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- 7°C – 1°C
17-22 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- 7°C – 1°C
17-22 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- 7°C – 1°C
18-23 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- 7°C – 1°C
18-23 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- 7°C – 1°C
19-24 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- 7°C – 1°C
19-24 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- 7°C – 1°C
20-25 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- 2°C – 4°C
20-25 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- 2°C – 4°C
21-26 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- 2°C – 4°C
21-26 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- 2°C – 4°C
22-27 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -2°C – 4°C
22-27 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -2°C – 4°C
23-28 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- 5°C – 1°C
23-28 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- 5°C – 1°C
25-30 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- 5°C – 1°C
25-30 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- 5°C – 1°C
26-31 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- 6°C – 1°C
26-31 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- 6°C – 1°C
28 มีนาคม-02 เมษายน 63 BUS1 30,888.- 9,900.- 6°C – 1°C
28 มีนาคม-02 เมษายน 63 BUS2 30,888.- 9,900.- 6°C – 1°C

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ชมป้อมดาว ช้อปปิ้งตลาดเช้า ชมพระพุธรูปองค์ใหญ่เนินพระพุทธเจ้า เยือนหุบเขานรก พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู | 6 วัน 4 คืนทัวร์ฮอกไกโด 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest