ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชมอุโมงไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ สนุกกิจกรรมสกีหิมะ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชมอุโมงไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ สนุกกิจกรรมสกีหิมะ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชมอุโมงไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ สนุกกิจกรรมสกีหิมะ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP11XJ5DZG (KIX13)

เดินทาง : 4 ธันวาคม 19 - 25 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

26,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินโอซาก้า

KANKU JOYTEL หรือเทียบเท่า

2

โอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

HASHIMA DAILY HOTEL หรือเทียบเท่า

3

นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน

HASHIMA DAILY HOTEL หรือเทียบเท่า

4

ลานกิจกรรมหิมะ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

5

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต
สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
04 – 08 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 17,999
05 – 09 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 17,999
07 – 11 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 17,999
11 – 15 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 17,999
12 – 16 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 17,999
13 – 17 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 17,999
14 – 18 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 17,999
17 – 21 ธันวาคม 2562 26,999 8,000 16,999
18 – 22 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 17,999
19 – 23 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 17,999
20 – 24 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 17,999
21 – 25 ธันวาคม 2562 27,999 8,000 17,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า  ทาคายาม่า ชมอุโมงไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ สนุกกิจกรรมสกีหิมะ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest