ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ซัปโปโร สัมผัสหิมะ ฤดูหนาว สกีสโนว์โมบิลบนลานหิมะ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ช็อปปิ้งที่ทานุกิ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ซัปโปโร สัมผัสหิมะ ฤดูหนาว สนุกสนานกิจกนนมสกีสโนว์โมบิลบนลานหิมะ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ช็อปปิ้งที่ทานุกิ | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ซัปโปโร สัมผัสหิมะ ฤดูหนาว สนุกสนานกิจกนนมสกีสโนว์โมบิลบนลานหิมะ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ช็อปปิ้งที่ทานุกิ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP113XW5DZG (HOK26)

เดินทาง : 22 พฤศจิกายน 19 - 24 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ

APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

4

อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู

APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

5

ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - สนามบินซับโปโร

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 19,999 8,000 12,999
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 21,999 8,000 12,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 21,999 8,000 12,999
06 – 10 ธันวาคม 2562

(วันรัฐธรรมนูญ)

27,999 8,000 17,999
11 – 15 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 15,999
13 – 17 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 15,999
18 – 22 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 15,999
20 – 24 ธันวาคม 2562 25,999 8,000 15,999
25 – 29 ธันวาคม 2562 29,999 8,000 19,999
27 – 31 ธันวาคม 2562

(วันปีใหม่)

35,999 8,000 19,999
03 – 07 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999
08 – 12 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999
10 – 14 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999
15 – 19 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999
17 – 21 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999
22 – 26 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999
24 – 28 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 25,999 8,000 15,999
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 8,000 15,999
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 25,999 8,000 15,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 25,999 8,000 15,999
04 – 08 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999
06 – 10 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999
11 – 15 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999
13 – 17 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999
18 – 22 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999
20 – 24 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด  โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ซัปโปโร สัมผัสหิมะ ฤดูหนาว สนุกสนานกิจกนนมสกีสโนว์โมบิลบนลานหิมะ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ช็อปปิ้งที่ทานุกิ | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest