ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น พิเศษ !! ชมวิวเมืองโยนาโกะ พร้อมซากุระ ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น พิเศษ !! ชมวิวเมืองโยนาโกะ พร้อมซากุระ ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย | 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น พิเศษ !! ชมวิวเมืองโยนาโกะ พร้อมซากุระ ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP112XJ6DTN (XJ170)

เดินทาง : 16 มีนาคม 20 - 20 เมษายน 20

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

27,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองอาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – เมืองทาเคชิมะ – ศาลเจ้าชิระฮิเกะ - เมืองอิงะ

Ueno Frex Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ – โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ

Royal Hotel DAISEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า

Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

6

สนามบินคันไซ – เที่ยวบินที่ XJ613 ( 09.50 - 13.50 น. ) - สนามบินดอนเมือง

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท
สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
16-21 มีนาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C – 18°C
17-22 มีนาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C – 18°C
18-23 มีนาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C – 18°C
19-24 มีนาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C – 18°C
20-25 มีนาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C – 18°C
21-26 มีนาคม 2563 27,888.- 8,900.- 10°C – 18°C
22-27 มีนาคม 2563 27,888.- 8,900.- 13°C – 20°C
23-28 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C – 20°C
24-29 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C – 20°C
25-30 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C – 20°C
26-31 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 13°C – 20°C
27 มีนาคม-01 เมษายน 2563 28,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
28 มีนาคม-02 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
29 มีนาคม-03 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
30 มีนาคม-04 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
31 มีนาคม-05 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
01-06 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
02-07 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
03-08 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
04-09 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
05-10 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
06-11 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
07-12 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 14°C – 22°C
08-13 เมษายน 2563 35,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
09-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 35,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
10-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 39,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.1 39,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.2 39,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.1 39,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.2 39,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
13-18 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 35,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
14-19 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 33,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
15-20 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 15°C – 23°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น พิเศษ !! ชมวิวเมืองโยนาโกะ พร้อมซากุระ ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย | 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest