ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทตโทริ เมืองทะเลทรายญี่ปุ่น ชมดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ ณ สวนดอกไม้ ซากุระ ลิ้มรสอาหารทะเลสดอร่อย (บินดึก-กลับ) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทตโทริ เมืองทะเลทรายญี่ปุ่น ชมดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ ณ สวนดอกไม้ ซากุระ ลิ้มรสอาหารทะเลสดอร่อย | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทตโทริ เมืองทะเลทรายญี่ปุ่น ชมดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ ณ สวนดอกไม้ ซากุระ ลิ้มรสอาหารทะเลสดอร่อย | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP108XJ5DTN (XJ169)

เดินทาง : 16 มีนาคม 20 - 19 เมษายน 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

25,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Fujiya Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ – โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ

Royal Hotel DAISEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า

Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
16-20 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C – 18°C
17-21 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C – 18°C
18-22 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C – 18°C
19-23 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C – 18°C
20-24 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C – 18°C
21-25 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 10°C – 18°C
22-26 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 13°C – 20°C
23-27 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 13°C – 20°C
24-28 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 13°C – 20°C
25-29 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 13°C – 20°C
26-30 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 13°C – 20°C
27-31 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
30 มีนาคม-03 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
 01-05 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
 02-06 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
 03-07 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
 04-08 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
 05-09 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
 06-10 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
 07-11 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C – 22°C
 08-12 เมษายน 2563 31,888.- 7,900.- 15°C – 23°C
 09-13 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 32,888.- 7,900.- 15°C – 23°C
 10-14 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.1 35,888.- 7,900.- 15°C – 23°C
 10-14 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.2 35,888.- 7,900.- 15°C – 23°C
 11-15 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.1 39,888.- 7,900.- 15°C – 23°C
 11-15 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.2 39,888.- 7,900.- 15°C – 23°C
 12-16 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.1 39,888.- 7,900.- 15°C – 23°C
 12-16 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.2 39,888.- 7,900.- 15°C – 23°C
 13-17 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 35,888.- 7,900.- 15°C – 23°C
 14-18 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 35,888.- 7,900.- 15°C – 23°C
 15-19 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 31,888.- 7,900.- 15°C – 23°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทตโทริ เมืองทะเลทรายญี่ปุ่น ชมดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ ณ สวนดอกไม้ ซากุระ ลิ้มรสอาหารทะเลสดอร่อย | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest