ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุกุชิมะ บินตรงนีงาตะ แช่่ออนเซ็นเท้า เที่ยวหมู่บ้านโบราณ สุนัขจิ้งจอก อิสระเล่นสกี ล่องอ่าวมัตซึชิม่า (บินดึก-กลับเช้า)| 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุกุชิมะ บินตรงนีงาตะ แช่่ออนเซ็นเท้า เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมปิศาจหิมะ สุนัขจิ้งจอก อิสระเล่นสกี ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า (บินดึก-กลับเช้า)| 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุกุชิมะ บินตรงนีงาตะ แช่่ออนเซ็นเท้า เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมปิศาจหิมะ สุนัขจิ้งจอก อิสระเล่นสกี ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า (บินดึก-กลับเช้า)| 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP102TG6DTN (TGKIJ03)

เดินทาง : 6 กุมภาพันธ์ 00 - 11 กุมภาพันธ์ 00

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

33,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินนีงาตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หมู่บ้านโออุจิ จุคุ - แช่ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - เมืองฟุคุชิมะ

MT.INN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ทะเลสาบห้าสี โกชิคินุมะ - ภูเขาซาโอะ - กระเช้าลอยฟ้า ชมปีศาจหิมะ จูเฮียว – อิสระเล่นสกี - กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็นได

ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว – ช้อปปิ้งคลิสโร้ด - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - เมืองมัตสึชิมะ - ล่องเรือมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ

MT.INN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

ศาลเจ้ายาฮิโกะ - ตลาดปลาอาหารทะเล เทระโดมาริ - นาขั้นบันได โฮชิโทเกะทานาดะ - ผ่านชม สะพานบันได - เมืองนีงาตะ

NIIGATA HOTEL AREA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

6

สนามบินนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น

เซนได-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
เซนได-ซาโอะ-ออนเซนสกีรีสอร์ท
เซนได-กินซังออนเซน

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์ อุณหภูมิ  
06-11 กุมภาพันธ์ 2563 BUS 4 33,888.- 16,000.- 41+1 -5°C – 0°C
06-11 กุมภาพันธ์ 2563 BUS 5 33,888.- 16,000.- 41+1 -5°C – 0°C
06-11 กุมภาพันธ์ 2563 BUS 6 33,888.- 16,000.- 41+1 -5°C – 0°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุกุชิมะ บินตรงลงนีงาตะ แช่่ออนเซ็นเท้า เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมปิศาจหิมะ สุนัขจิ้งจอก พร้อมอิสระเล่นสกี ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า (บินดึก-กลับเช้า)| 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest