02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu

รหัสทัวร์ : CN1TG5DZG (PEK02)
ทัวร์จีน ปักกิ่ง 5วัน 3คืน บินหรู พักดี 4 ดาว อาหารครบ กำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่

เดินทาง : ส.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 16,777 บาท

รหัสทัวร์ : CN7XW5SZG (TSN01)
ทัวร์จีน 5วัน 4คืน เที่ยวปักกิ่ง เทียนสิน ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ พัก 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ

เดินทาง : เม.ย. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง 5วัน 3คืน สายการบิน 5 ดาว พักโรงแรมดี 4 ดาว สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ กำแพงเมืองจีน


เดินทาง : มี.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230