02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu

รหัสทัวร์ : CN7WE4DZG (CSX10)
ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน ชมสะพานแก้ว นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี,สุกี้เห็ด

เดินทาง : ก.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,777 บาท

รหัสทัวร์ : CN8WE6DZG (CSX11)
ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน เที่ยวดินแดนอวตาร พักสุดหรูโรงแรม 5 ดาว เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี,สุกี้เห็ด

เดินทาง : ก.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,777 บาท

รหัสทัวร์ : CN5FD6DZG (CSX02)
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน พัก 5 ดาว เที่ยวเขาอวตาร ถ้ำประตูสวรรค์ ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง

เดินทาง : ก.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 16,777 บาท

รหัสทัวร์ : CN3FD4DZG (CSX01)
ทัวร์จีน 4วัน 3คืน ฉางซา - จางเจียเจี้ย สัมผัสสุดยอดธรรมชาติ "เขาเทียนเหมินซาน" พักดี 5 ดาว

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,777 บาท

รหัสทัวร์ : CN19CZ6DZG (CSX06)
ทัวร์จีน 6วัน 5คืน ฉางซา - จางเจียเจี้ย สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิก "เมืองโบราณฟ่งหวง"

เดินทาง : เม.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท

รหัสทัวร์ : CN23FD4DZG (CSX03)
ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน 3คืน สัมผัสสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก พักโรงแรม 4 ดาว

เดินทาง : เม.ย. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,777 บาท

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


เดินทาง : มี.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,777 บาท

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน เมืองโบราณเฟิงหวง เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ดินแดนอวตาร พักหรู 5 ดาว


เดินทาง : มี.ค. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,777 บาท

02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230