ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียจื่อ ตงชวน มนต์เสน่ห์เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ นั่งกระเช้าชมดอกกุหลาบพันปี ฟินสุดเก็บสตรอเบอรี่สดๆ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ภูเขหิมะเจียจื่อ ตงชวน
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ภูเขหิมะเจียจื่อ ตงชวน

รหัสทัวร์ : CN448L4DZG (KMG05)

เดินทาง : 20 เมษายน 19 - 31 พฤษภาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

7,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง

Hui Shang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน

Wang Tong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า) – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้

Longway Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – ภูเขาซีซาน (Option Tour) – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

-

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ภูเขหิมะเจียจื่อ ตงชวน
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ภูเขหิมะเจียจื่อ ตงชวน
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ภูเขหิมะเจียจื่อ ตงชวน

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
20 – 23 เมษายน 2562 8,999 8,999 2,999 5,999
21 – 24 เมษายน 2562 8,999 8,999 2,999 5,999
22 – 25 เมษายน 2562 8,999 8,999 2,999 5,999
23 – 26 เมษายน 2562 7,999 7,999 2,999 5,999
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 8,999 8,999 2,999 5,999
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 8,999 8,999 2,999 5,999
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2562 8,999 8,999 2,999 5,999
03 – 06 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
04 – 07 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
05 – 08 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
06 – 09 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
07 – 10 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
08 – 11 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
09 – 12 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
10 – 13 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
11 – 14 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
12 – 15 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
13 – 16 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
14 – 17 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
15 – 18 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
16 – 19 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
17 – 20 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
18 – 21 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
19 – 22 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
20 – 23 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
21 – 24 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
22 – 25 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
23 – 26 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
24 – 27 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
25 – 28 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
26 – 29 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
28 – 31 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 2,999 5,999

 

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest