ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์จีน เฉิงตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เยือยดินแดนสามฤดู พิเศษ อาหารตุ๋นยาจีน สุกกี้ไก่ดำและเห็ดสมุนไพร | 6 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เยือยดินแดนสามฤดู พิเศษ อาหารตุ๋นยาจีน สุกกี้ไก่ดำและเห็ดสมุนไพร | 6 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เยือยดินแดนสามฤดู พิเศษ อาหารตุ๋นยาจีน สุกกี้ไก่ดำและเห็ดสมุนไพร | 6 วัน 3 คืน

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองจิ่วจ้ายโกว

3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)

DAZAQNGFENG HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน

XI QIANG HOTEL หรือเทียบเท่า

5

เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว

6

สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหล
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหล
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหล

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ มีเตียงและไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
09 – 14 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999
10 – 15 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999
11 – 16 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999
12 – 17 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999
13 – 18 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
14 – 19 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999
15 – 20 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999
16 – 21 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999
17 – 22 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999
18 – 23 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999
19 – 24 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999
20 – 25 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999
21 – 26 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999
22 – 27 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999
23 – 28 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999
24 – 29 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999
25 – 30 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 7,999 13,999
26 – 31 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999
29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 19,999 22,999 7,999 13,999
01 – 06 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
02 – 07 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999
03 – 08 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999
04 – 09 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
05 – 10 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
06 – 11 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
07 – 12 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
08 – 13 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
09 – 14 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999
10 – 15 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999
11 – 16 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
12 – 17 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
13 – 18 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
14 – 19 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
15 – 20 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
16 – 21 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999
17 – 22 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 7,999 11,999
18 – 23 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
19 – 24 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
20 – 25 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
21 – 26 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
23 – 28 พฤศจิกายน 2562 17,999 21,999 7,999 11,999
24 – 29 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
25 – 30 พฤศจิกายน 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
29 ธ.ค. – 04 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 18,999 21,999 7,999 12,999

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์จีน เฉิงตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เยือยดินแดนสามฤดู พิเศษ อาหารตุ๋นยาจีน สุกกี้ไก่ดำและเห็ดสมุนไพร | 6 วัน 3 คืน ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ชมบ้านหิมะหมู่บ้านมัคคะริ ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว หุบเขานรก พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ชมบ้านหิมะหมู่บ้านมัคคะริ ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว หุบเขานรก พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู | 6 วัน 4 คืน