ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน ฉางซา เขาอวตารเทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมวิว ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง ลิฟท์แก้วไป่หลง เที่ยวสโนเวิดล์ | 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน ฉางซา เขาอวตารเทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมวิว ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง ลิฟท์แก้วไป่หลง เที่ยวสโนเวิดล์ | 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน ฉางซา เขาอวตารเทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมวิว ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง ลิฟท์แก้วไป่หลง เที่ยวสโนเวิดล์ | 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CN33FD6DZG (CSX22)

เดินทาง : 2 เมษายน 20 - 7 กรกฎาคม 20

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

15,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินฉางซาหวงหัว - เมืองฉางซา

HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง

FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) - ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - รัานบัวหิมะ - OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว

DAYS HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เมืองจางเจียเจี้ย - จางเจียเจี้ย ไอซ์ & สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และกิจกรรม)- พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชาหรือผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) - OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู

DAYS HOTEL หรือเทียบเท่า

5

เมืองจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านยางพารา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านหยก

DAYS HOTEL หรือเทียบเท่า

6

เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ช้อปปิ้ง OUTLETS - สนามบินฉางซา - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน
ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เขาอวตาร
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

ห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็กอายุ

ระหว่าง 2-18 ปี

ราคาพักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
02 – 07 เมษายน 2563

(วันจักรี)

17,999 20,999 4,500 10,999
10 – 15 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

20,999 23,999 5,500 13,999
23 – 28 เมษายน 2563 16,999 19,999 4,500 9,999
14 – 19 พฤษภาคม 2563 15,999 18,999 4,500 8,999
21 – 26 พฤษภาคม 2563 15,999 18,999 4,500 8,999
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563

(วันเฉลิมฯพระราชินี)

16,999 19,999 4,500 9,999
02 – 07 กรกฎาคม 2563

(วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา)

16,999 19,999 4,500 9,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย  ฉางซา เขาอวตารเทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมวิว ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง ลิฟท์แก้วไป่หลง เที่ยวสโนเวิดล์ | 6 วัน 5 คืน ทัวร์จางเจียเจี้ย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest