ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ สัมผัสมนต์เสน่ห์หุบเขาคอเคซัส พัก 4 ดาว ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ดินเนอร์อาหารไทย ชิมไวน์จอร์เจียคูวาเรลี | 6 วัน 3 คืน

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ สัมผัสมนต์เสน่ห์หุบเขาคอเคซัส พัก 4 ดาว ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ดินเนอร์อาหารไทย ชิมไวน์จอร์เจียคูวาเรลี | 6 วัน 3 คืน
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ สัมผัสมนต์เสน่ห์หุบเขาคอเคซัส พัก 4 ดาว ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ดินเนอร์อาหารไทย ชิมไวน์จอร์เจียคูวาเรลี | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : ME47TK6DZG (TBS02)

เดินทาง : 2 เมษายน 20 - 29 กรกฎาคม 00

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

35,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

2

สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี

GUDARI INN HOTEL, GUDAURI หรือเทียบเท่า

3

เมืองกูดาอูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – กรุงทบิลิซี

BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรือเทียบเท่า

4

กรุงทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี

BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรือเทียบเท่า

5

กรุงทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

6

สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์จอร์เจีย-ถนนคนเดินชาเดอนี่-(Shardeni-Street)
ทัวร์จอร์เจีย-เมืองทบิลิซี-(TBiliSi)
ทัวร์จอร์เจีย-อ่างเก็บน้ำชินวารี-(Zhinvali-Reservior)

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ราคาทัวร์

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

02 – 07 เมษายน 2563

(วันจักรี)

02 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

03 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35

06 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00

06 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

37,999 9,999 21,999
05 – 10 เมษายน 2563

(วันจักรี)

05 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

06 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35

09 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00

09 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

37,999 9,999 21,999
22 – 27 เมษายน 2563

 

22 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

23 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35

26 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00

26 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

35,999 7,999 19,999
26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2563

(วันแรงงาน)

26 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

27 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35

30 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00

30 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

35,999 7,999 19,999
04 – 09 พฤษภาคม 2563

(วันฉัตรมงคลและวันวิสาขบูชา)

04 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

05 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35

08 MAY TK383 TBS-IST 17.25-19.00

08 MAY TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

37,999 9,999 21,999
07 – 12 พฤษภาคม 2563 07 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

08 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35

11 MAY TK383 TBS-IST 17.25-19.00

11 MAY TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

35,999 7,999 19,999
20 – 25 พฤษภาคม 2563 20 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

21 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35

24 MAY TK383 TBS-IST 17.25-19.00

24 MAY TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

35,999 7,999 19,999
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2563

(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี)

29 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

30 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35

02 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00

02 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

37,999 9,999 21,999
02 – 07 มิถุนายน 2563

(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี)

02 JUN TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

03 JUN TK378 IST-TBS 06.15-09.35

06 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00

06 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

37,999 9,999 21,999
11 – 16 มิถุนายน 2563 11 JUN TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

12 JUN TK378 IST-TBS 06.15-09.35

15 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00

15 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

35,999 7,999 19,999
25 – 30 มิถุนายน 2563 25 JUN TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

26 JUN TK378 IST-TBS 06.15-09.35

29 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00

29 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

35,999 7,999 19,999
01 – 06 กรกฎาคม 2563

(วันอาสาฬหบูชา)

01 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

02 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35

05 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00

05 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

37,999 9,999 21,999
03 – 08 กรกฎาคม 2563

(วันอาสาฬหบูชา)

03 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

04 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35

07 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00

07 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

37,999 9,999 21,999
23 – 28 กรกฎาคม 2563

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

23 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

24 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35

27 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00

27 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

36,999 8,999 20,999
24 – 29 กรกฎาคม 2563

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

24 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1

25 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35

28 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00

28 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1

36,999 8,999 20,999

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ สัมผัสมนต์เสน่ห์หุบเขาคอเคซัส พัก 4 ดาว ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ดินเนอร์อาหารไทย ชิมไวน์จอร์เจียคูวาเรลี | 6 วัน 3 คืน ทัวร์จอร์เจีย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest