ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์คุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดง ขึ้นกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สวนน้ำตกคุนหมิง เมนูพิเศษสุกี้เห็ด | 5 วัน 2 คืน

ทัวร์คุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดง ขึ้นกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สวนน้ำตกคุนหมิง เมนูพิเศษสุกี้เห็ด | 5 วัน 2 คืน
ทัวร์คุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดง ขึ้นกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สวนน้ำตกคุนหมิง เมนูพิเศษสุกี้เห็ด | 5 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CN74SC5DTN (SCKMG01)

เดินทาง : 18 ธันวาคม 19 - 24 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

7,888

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-สวนน้ำตก สวนสตรอว์เบอร์รี่-คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง

โรงแรม Wang tong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

3

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง-ร้านบัวหิมะ

โรงแรม YI SHANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

4

วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย

5

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 –3 ท่าน

ต่อห้อง

ราคาเด็ก พักเดี่ยว
18 – 22 ธันวาคม 2562 7,888.- 7,888.- 2,500.-
19 – 23 ธันวาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.-
20 – 24 ธันวาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.-
25 – 29 ธันวาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.-
26 – 30 ธันวาคม 2562 11,888.- 11,888.- 2,500.-
28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

(วันขึ้นปีใหม่)

12,888.- 12,888.- 2,500.-
29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

(วันขึ้นปีใหม่)

12,888.- 12,888.- 2,500.-
30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

(วันขึ้นปีใหม่)

12,888.- 12,888.- 2,500.-
08 – 12 มกราคม 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.-
09 – 13 มกราคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
10 – 14 มกราคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
15 – 19 มกราคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.-
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
04 – 08 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
05 – 09 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
06 – 10 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
11 – 15 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
12 – 16 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
13 – 17 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
18 – 22 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
19 – 23 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-
20 – 24 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.-

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์คุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดง ขึ้นกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สวนน้ำตกคุนหมิง เมนูพิเศษสุกี้เห็ด | 5 วัน 2 คืน ทัวร์คุนหมิง

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest