ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็ว นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ เมืองโบราณลี่เจียง เมนูพิเศษสุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอน | 4 วัน 2 คืน

ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็ว นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ เมืองโบราณลี่เจียง เมนูพิเศษสุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอน | 4 วัน 2 คืน
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็ว นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ เมืองโบราณลี่เจียง เมนูพิเศษสุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอน | 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CN56FD4DTN (TKMG02)

เดินทาง : 9 ตุลาคม 19 - 3 มกราคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,888

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองลี่เจียง

โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

2

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-เมืองโบราณลี่เจียง

โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

3

เมืองลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-สนามบิน

4

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 –3 ท่าน ต่อห้อง

ราคาเด็ก พักเดี่ยว
09 – 12 ตุลาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
11 – 14 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
13,888.- 13,888.- 2,500.-
12 – 15 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
13,888.- 13,888.- 2,500.-
18 – 21 ตุลาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
19 – 22 ตุลาคม 2562 13,888.- 13,888.- 2,500.-
23 – 26 ตุลาคม 2562
(วันปิยมหาราช)
13,888.- 13,888.- 2,500.-
25 – 28 ตุลาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
26 – 29 ตุลาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
01 – 04 พฤศจิกายน 2562 11,888.- 11,888.- 2,500.-
02 – 05 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
06 – 09 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
08 – 11 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
09 – 12 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
13 – 16 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
15 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
16 – 19 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
22 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
23 – 26 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
27 – 30 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
04 – 07 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
13,888.- 13,888.- 2,500.-
05 – 08 ธันวาคม 2562
(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)
13,888.- 13,888.- 2,500.-
06 – 09 ธันวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
07 – 10 ธันวาคม 2562
(วันรัฐธรรมนูญ)
13,888.- 13,888.- 2,500.-
11 – 14 ธันวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
13 – 16 ธันวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
14 – 17 ธันวาคม 2562 11,888.- 11,888.- 2,500.-
18 – 21 ธันวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
20 – 23 ธันวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
21 – 24 ธันวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.-
25 – 28 ธันวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 2,500.-
27 – 30 ธันวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 2,500.-
28 – 31 ธันวาคม 2562
(วันขึ้นปีใหม่)
17,888.- 17,888.- 2,500.-
29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
(วันขึ้นปีใหม่)
17,888.- 17,888.- 2,500.-
30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
(วันขึ้นปีใหม่)
17,888.- 17,888.- 2,500.-
31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
(วันขึ้นปีใหม่)
17,888.- 17,888.- 2,500.-

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest