วีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ ข้อมูลการทำวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าอังกฤษ เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศอังกฤษ

เอกสารที่ต้องเตรียม

[table id=819 /]

*หมายเหตุ

  1. ระยะเวลาดำเนินการ พิจารณา 15 วันทำการ
  2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามอัตราแลกเปลียน 1 USD = 36 THB

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom)
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
อีเมล์ : info@ukvac-th.com เว็บ : www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง
เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 16.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.30 น. – 16.00 น

Information :http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/index.html

 


ค่าวีซ่าและค่าบริการ

[table id=820 /]

*หมายเหตุ

1.กรณี เก็บเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า หากลูกค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS สามารถส่งมาได้ที่  

 ( แผนกวีซ่า บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 )

2.หากวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งให้กับลูกค้าทาง ไปรษณีย์ EMS

3.กรณี ลูกค้าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร – หรือส่งเอกสาร โดยตรง จะมีค่ารับส่งเอกสาร ( ในพื้นที่บริการ ) 300 บาท ต่อ เที่ยว

4.ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

6.ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

7.ระยะเวลาในการขอวีซ่านับจากวันสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว

8.บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา

Photo credit : http://www.freepik.com/free-vector/new-york-city-illustration_818244.htm