ทัวร์เวียดนาม เดือน มีนาคม 2561

รหัสทัวร์ : VN11FD4DZG (SGN01)

รหัสทัวร์ : VN11FD4DZG (SGN01)
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินท์ ดาลัท มุยเน่ 4วัน 3คืน ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ

เดินทาง : มี.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN22FD3DZG (DAD04)

รหัสทัวร์ : VN22FD3DZG (DAD04)
ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้ - ดานัง - ฮอยอัน ชมธรรมชาติ "ล่องเรือกระด้ง"

เดินทาง : มี.ค. 61 - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน เที่ยวครบ 3 เมือง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน พร้อมชิมเมนูพิเศษ "กุ้งมังกร"

เดินทาง : มี.ค. 61 - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN6VJ3DZG (HAN10)

รหัสทัวร์ : VN6VJ3DZG (HAN10)
ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน ล่องเรือชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ นั่งกระเช้า 2 ชั้น + ชิงช้าสวรรค์ SUN WHELL

เดินทาง : ก.พ. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN20SL4DZG (HAN12)

รหัสทัวร์ : VN20SL4DZG (HAN12)
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เที่ยวคุ้ม!! บินไฟล์ทเช้า - กลับดึก ล่องเรือชมความงาม "อ่าวฮาลองเบย์"

เดินทาง : ก.พ. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN15QR4DZG (HAN09)

รหัสทัวร์ : VN15QR4DZG (HAN09)
ทัวร์เวียดนาม ซาปา 3 วัน 2 คืน ทริปสุดโรแมนติก พักซาปา 2 คืน ขึ้นกระเช้าชมวิวเข้าฟานซิปัน นาขั้นบันได บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เดินทาง : ม.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN12FD3DZG (HAN11)

รหัสทัวร์ : VN12FD3DZG (HAN11)
ทัวร์เวียดนาม ซาปา 3 วัน 2 คืน เต็มอิ่ม พักซาปา 2 คืน ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชม"ยอดเขาฟานซิปัน"

เดินทาง : ก.พ. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN17FD4DZG (HAN05)

รหัสทัวร์ : VN17FD4DZG (HAN05)
ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน เที่ยวฮานอย - ซาปา - นิงบิงห์ พักซาปา 2 คืน ขึ้นกระเช้าชมวิว เขาฟานซิปัน อาหารครบทุกมื้อ

เดินทาง : ก.พ. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN19FD3DPV

รหัสทัวร์ : VN19FD3DPV
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย

เดินทาง : พ.ย. 60 - เม.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

รหัสทัวร์ : VN10VN4DPV

รหัสทัวร์ : VN10VN4DPV
ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ 200 เมนู

เดินทาง : ต.ค. 60 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,500 บาท

รหัสทัวร์ : VN9VN4DPV

รหัสทัวร์ : VN9VN4DPV
ทัวร์เวียดนามดีดี!! 4 วัน 3 คืน ฮานอย - ซาปา ‪‬พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

เดินทาง : ต.ค. 60 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,500 บาท

รหัสทัวร์ : VN8FD3DPV

รหัสทัวร์ : VN8FD3DPV
ทัวร์เวียดนามดีดี!! ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

เดินทาง : พ.ย. 60 - เม.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท

BREEZES IN DALAT

ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
14,888 บาท