>> ทัวร์เวียดนาม (Vitenam) <<

   เวียดนาม เพื่อนบ้านที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย ทั้งทางธรรมชาติที่ยังคงความงดงาม รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกหลาย โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำที่จะต้องไปเยื่อนให้ได้ เช่น  อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay), พระราชวังทังลอง (Imperial Citadel of Thang Long),เมืองเก่าฮอยอัน (Hoi An Old Town),สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s Mausoleum),อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels),ปราสาทหมีเซิน (My Son Sanctuary), พระราชวังเว้ (Complex of Hue Monuments), พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum),อุทยานแห่งชาติ Phong Nha-Ke Bang,ภูเขาทรายสองสีที่หมุยแหน (The Sand Dunes of Mui Ne), พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ (Bao Dai’s Summer Palace) ,เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) (Hang Nga Guest House and Art Gallery),สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ,ตลาดดาลัด (Cho Dalat),น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfalls),เจดีย์มังกร (Linh Phuoc Pagoda)  ,วัดตั๊กลัม (Truc Lam Pagoda), ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนาม  ที่เรานำมาฝาก จะเป็นทางเลือกที่ดี เป็นข้อมูลในการวางแผนเที่ยวฮ่เวียดนาม เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

LOVELY HANOI

ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน


เดินทาง : ก.ค. 60 - ส.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
9,999 บาท

Delight South Vietnam

ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
11,900 บาท

Amazing Hanoi Sapa

ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
12,900 บาท

Morning Hanoi Sapa

ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
14,500 บาท

Switzerland Vietnam

ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน


เดินทาง : มี.ค. 60 - พ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
11,900 บาท

Classic Vitenam

ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน


เดินทาง : มี.ค. 60 - ต.ค.60

ราคาเริ่มต้น :
8,999 บาท

Dream Central Vietnam

ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน


เดินทาง :เม.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
11,900 บาท

Grand Central Vietnam

ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
13,900 บาท

Grand Vietnam banahill

ทัวร์เวียดนาม
6 วัน 5 คืน


เดินทาง : เทศกาลสงกรานต์

ราคาเริ่มต้น :
25,900 บาท