>> ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan) <<

                            ไต้หวัน ประเทศที่แหล่งท่องเที่ยวทางด้านทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่แพ้ประเทศญี่ปุ่น ทั้งอากหาร การกิน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

บ้านเรือน แม้กระทั้งคนไตหวันก็มีอุปนิสัยไมตรีดีเช่นกัน  โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำที่จะต้องไปเยื่อนให้ได้ เช่น  ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon lake) , วัดกวนอู,อุทยานเย่หลิว (Yehliu)อุทยานหินที่เหมือนโดนน้ำทะเลกัดเซาะจนเกิดเป็นหินรูปทรงต่าง , ตลาดกลางคืนซือหลิน (Shilin Night Market) ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ,ตึกไทเป 101 , วัดหลงซาน (Longshan) , ตลาดกลางคืนกงกวน (Gongguan Night Market) ,ตลาดปลาไทเป  ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวัน ที่เรานำมาฝาก จะเป็นทางเลือกที่ดี เป็นข้อมูลในการวางแผนเที่ยวไต้หวัน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

รหัสทัวร์ : TW26BR5DZG (TPE13)

รหัสทัวร์ : TW26BR5DZG (TPE13)
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน สุดฟิน!! ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน

เดินทาง : พ.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 20,777 บาท

รหัสทัวร์ : TW16XW5DZG (TPE08)

รหัสทัวร์ : TW16XW5DZG (TPE08)
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน พัก 5 ดาว ช้อปปิ้งจัดเต็ม ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+เสี่ยวหลงเปา

เดินทาง : พ.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 14,777 บาท

รหัสทัวร์ : TW1XW6DZG (TPE02)

รหัสทัวร์ : TW1XW6DZG (TPE02)
ทัวร์ไต้หวัน 6วัน 4คืน เที่ยวอุทยานอาลีซาน เส้นทางสุดฮิตขายดีที่สุด พักหรูระดับ 5 ดาว แช่น้ำแร่ 1 คืน

เดินทาง : พ.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 18,777 บาท

รหัสทัวร์ : TW32XW6DZG (TPE04)

รหัสทัวร์ : TW32XW6DZG (TPE04)
ทัวร์ไต้หวัน 6วัน 4คืน ชมดอกซากุระ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อง ล่องเรือชมทะเลสาบ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

เดินทาง : มี.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 19,777 บาท

รหัสทัวร์ : TW23XW5DZG (TPE03)

รหัสทัวร์ : TW23XW5DZG (TPE03)
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน ชมความสวยงามของ "ดอกซากุระ" ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

เดินทาง : มี.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,777 บาท

รหัสทัวร์ : TW5TG4DZG (TPE09)

รหัสทัวร์ : TW5TG4DZG (TPE09)
ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน พัก 5 ดาว สะสมไมล์ 50% เที่ยวอุทยานอาลีซาน ตลาดปลาไทเป มื้อพิเศษ ชาบูไต้หวัน

เดินทาง : ก.พ. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท

รหัสทัวร์ : TW21CI5DZG (TPE20)

รหัสทัวร์ : TW21CI5DZG (TPE20)
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน ช่วงสงกรานต์ พักออนเซ็น 5ดาว มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสียวหลงเป่า ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร

เดินทาง : 11-15, 12-16 เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 31,777 บาท

รหัสทัวร์ : TW27BR5DZG (TPE14)

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน บินอีว่าแอร์ พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้่องพัก พิเศษล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา


เดินทาง : มี.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

รหัสทัวร์ : TW6TG5DZG (TPE12)

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน เส้นทางสุดโรแมนติก ชมซากุระ เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง มื้อกลางวันบนตึกไทเป 101 พัก 5 ดาว


เดินทาง : ม.ค. 60 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท

รหัสทัวร์ : TW29XW7DZG (TPE06)

ทัวร์ไต้หวัน 7 วัน 5 คืน พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยานไต้หวัน นั่งรถไฟชม "ดอกซากุระ"


เดินทาง : ม.ค. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 21,777 บาท

รหัสทัวร์ : TW31BR5DZG (TPE15)

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ชมดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน


เดินทาง : ม.ค. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 20,777 บาท

รหัสทัวร์ : TW2XW5DZG

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว ชมตึก 101 พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว


เดินทาง : ต.ค. 60 - ก.พ. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,777 บาท

รหัสทัวร์ : TW30XW5DZG

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน พิเศษ!! ล่องเรือชมทะเลสาบสริยันจันทรา ,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน


เดินทาง : ต.ค. 60 - พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น : 14,777 บาท

GOOD VACATION

ทัวร์ไต้หวัน
7 วัน 5 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
23,777 บาท

Fantastic Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน

เดินทาง : ก.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
25,777 บาท