>> ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan) <<

                            ไต้หวัน ประเทศที่แหล่งท่องเที่ยวทางด้านทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่แพ้ประเทศญี่ปุ่น ทั้งอากหาร การกิน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

บ้านเรือน แม้กระทั้งคนไตหวันก็มีอุปนิสัยไมตรีดีเช่นกัน  โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำที่จะต้องไปเยื่อนให้ได้ เช่น  ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon lake) , วัดกวนอู,อุทยานเย่หลิว (Yehliu)อุทยานหินที่เหมือนโดนน้ำทะเลกัดเซาะจนเกิดเป็นหินรูปทรงต่าง , ตลาดกลางคืนซือหลิน (Shilin Night Market) ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ,ตึกไทเป 101 , วัดหลงซาน (Longshan) , ตลาดกลางคืนกงกวน (Gongguan Night Market) ,ตลาดปลาไทเป  ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวัน ที่เรานำมาฝาก จะเป็นทางเลือกที่ดี เป็นข้อมูลในการวางแผนเที่ยวไต้หวัน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

EXCLUSIVE TAIWAN

ทัวร์ไต้หวัน
7 วัน 5 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
22,777 บาท

GOOD VACATION

ทัวร์ไต้หวัน
7 วัน 5 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
23,777 บาท

Best Journey

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
17,777 บาท

Dream Destination

ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
19,777 บาท

Wonderful Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
21,900 บาท

Magical In Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
20,777 บาท

Fantastic Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน

เดินทาง : ก.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
25,777 บาท

Amazing Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
21,900 บาท

Taiwan Super Save

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
13,777 บาท

Taiwan TG Seasonal

ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ค. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
23,999 บาท

Taiwan Hansa

ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ค. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
25,900 บาท

Famous In Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน

เดินทาง : พ.ค. 60 - ส.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
21,900 บาท

PARADISE IN TAIWAN

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน


เดินทาง : พ.ค. 60 - ส.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
19,777 บาท

Grand Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ส.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
25,777 บาท

Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
18,888 บาท

Taiwan Super Save

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน


เดินทาง : พ.ค. 60 - ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
17,900 บาท

Taiwan Alishan

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน


เดินทาง : พ.ค. 60 - ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
18,700 บาท

Exclusive in Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน
7 วัน 5 คืน


เดินทาง : พ.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
21,777 บาท

Taiwan Tiger Pro

ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน


เดินทาง : พ.ค. 60 - ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
16,900 บาท

Taiwan Arishan กรุ้งกริ้ง

ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
26,900 บาท

Taiwan Alishan

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ก.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
25,900 บาท