– ทัวร์พม่า –

รายการโปรแกรมพม่า ทั้งหมด 4 รายการ

รหัสทัวร์ : MM88M3DZG (RGN04)

รหัสทัวร์ : MM88M3DZG (RGN04)
ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน

เดินทาง : เม.ย. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM22SL3DZG (RGN03)

รหัสทัวร์ : MM22SL3DZG (RGN03)
ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินแขวนทร์ 1 คืน

เดินทาง : พ.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM6FD3DZG (RGN02)

รหัสทัวร์ : MM6FD3DZG (RGN02)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน

เดินทาง : มี.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM5PG3DSB (PG01)

รหัสทัวร์ : MM5PG3DSB (PG01)
ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน ไหว้พระอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

เดินทาง : มี.ค. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 13,991 บาท