>> ทัวร์พม่า (Myanmar) <<

พม่า (Myanmar) หรือ “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” เพื่อนบ้านที่ใครหลายคนอยากเดินทางไปสัมผัสกับความเจิดจรัสของดินแดนแห่งนี้ เพราะถือเป็นแหล่งร่ำรวยอารยธรรมที่อุดมไปด้วยโบราณสถาน เมืองโบราณ และมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่ยังคงความงดงามไว้เหมือนอดีตกาล อาจเพราะพม่าได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนา อย่างเหนียวแน่นที่สุดชาติหนึ่งในโลก ทัวร์พม่า  โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำที่จะต้องไปเยื่อนให้ได้ เช่น พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปี  , พระธาตุอินทร์แขวน หรือ  พระธาตุเจดีย์ไจก์ถิโย , มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม , เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี , พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์ นี่คือ 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า รวมถึงอีกหลายสถานที่ เช่น ไหว้เทพทันใจ , เทพกระซิบ , วัดไจ้ทวาย ,ชมโชว์การะเวก ,เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon pagoda) ,   เมืองอมรปุระ สะพานอูเบ็ง (U-Bein) ระฆังสำริด Mingun เจดีย์ชินพิวเม (เมียะเต็งดาน) ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิระวดี , เมืองมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอร์  วัดกุโสดอร์ , อินเล, ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพม่า ที่เรานำมาฝาก จะเป็นทางเลือกที่ดี เป็นข้อมูลในการวางแผนเที่ยวพม่า เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

อยากไปเที่ยวเส้นทางไหน เลือกเลย

Yangon Bago Golden

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - เม.ย. 61

ราคาเริ่มต้น :
9,111 บาท

Myanmar Blessing

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ย. 60 - ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
11,888 บาท

โปร…ใจป้ำ (FD)

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
9,999 บาท

โปร…ใจป้ำ (SL)

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
9,998 บาท

มิงกาลาบา มัณฑะเลย์

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
9,800 บาท

Make A Wish

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
10,500 บาท

Vintage Myanmar (SL)

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
11,555 บาท

Make A Wish

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
9,999 บาท

Deluxe Myanmar (SL)

ทัวร์พม่า 5 ดาว
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
11,999 บาท

DELUXE MYANMAR (8M)

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : มิ.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
12,500 บาท

Vintage Myanmar

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : มิ.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
11,900 บาท

Myanmar Yangon 5 ดาว

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : มิ.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
12,900 บาท

Mandalay Bagan

ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน

เดินทาง : มิ.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
15,900 บาท

VINTAGE MYANMAR

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน


เดินทาง : พ.ค. 60 // ก.ค. - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
11,555 บาท

Deluxe Myanmar 5 ดาว

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
11,999 บาท

Myanmar Special Gold

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน


เดินทาง : ก.พ. 60 - ส.ค 60

ราคาเริ่มต้น :
12,900 บาท