>> ทัวร์พม่า (Myanmar) <<

พม่า (Myanmar) หรือ “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” เพื่อนบ้านที่ใครหลายคนอยากเดินทางไปสัมผัสกับความเจิดจรัสของดินแดนแห่งนี้ เพราะถือเป็นแหล่งร่ำรวยอารยธรรมที่อุดมไปด้วยโบราณสถาน เมืองโบราณ และมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่ยังคงความงดงามไว้เหมือนอดีตกาล อาจเพราะพม่าได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนา อย่างเหนียวแน่นที่สุดชาติหนึ่งในโลก ทัวร์พม่า  โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำที่จะต้องไปเยื่อนให้ได้ เช่น พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปี  , พระธาตุอินทร์แขวน หรือ  พระธาตุเจดีย์ไจก์ถิโย , มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม , เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี , พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์ นี่คือ 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า รวมถึงอีกหลายสถานที่ เช่น ไหว้เทพทันใจ , เทพกระซิบ , วัดไจ้ทวาย ,ชมโชว์การะเวก ,เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon pagoda) ,   เมืองอมรปุระ สะพานอูเบ็ง (U-Bein) ระฆังสำริด Mingun เจดีย์ชินพิวเม (เมียะเต็งดาน) ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิระวดี , เมืองมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอร์  วัดกุโสดอร์ , อินเล, ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพม่า ที่เรานำมาฝาก จะเป็นทางเลือกที่ดี เป็นข้อมูลในการวางแผนเที่ยวพม่า เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

อยากไปเที่ยวเส้นทางไหน เลือกเลย

เที่ยวย่างกุ้งเที่ยวมัณฑะเลย์เที่ยวพุกาม

รหัสทัวร์ : MM88M3DZG (RGN04)

รหัสทัวร์ : MM88M3DZG (RGN04)
ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน

เดินทาง : ก.พ. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM6FD3DZG (RGN02)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน พัก 4ดาว เที่ยวสุดคุ้ม!! บินเช้า-กลับดึก สักการะ 3 มหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์


เดินทาง : ม.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM238M3DZG (MDL02)

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน มัณฑะเลย์ - สกายณ์ - มิงกุน พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา ล่องเรือชมบ้านริมแม่น้ำอิรวดี ฟรีถุงผ้า+พัด


เดินทาง : ม.ค. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM198M2DWS (RGN5)

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน ขอพรเทพทันใจ สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดพระหินอ่อน...


เดินทาง : ม.ค. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท

รหัสทัวร์ : MM22SL3DZG (RGN03)

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินแขวนทร์ 1 คืน พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา


เดินทาง : ม.ค. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM48M4DZG (MDL01)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน 3คืน 2 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า มนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาแห่งเมืองพุกาม


เดินทาง : ม.ค. 61 - มี.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : MM24SL2DPV

ทัวร์พม่า 2วัน 1คืน ย่างกุ้ง - หงสาฯ - สิเรียม - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + กุ้งเผา


เดินทาง : พ.ย. 60 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท

รหัสทัวร์ : MM18FD3DPV

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พักโรงแรมเรือ 5 ดาว (ไปเช้า-กลับดึก)


เดินทาง : ต.ค. 60 - เม.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

รหัสทัวร์ : MM18M3DWS

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 3 วัน 2 คืน ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี


เดินทาง : ต.ค. 60 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

รหัสทัวร์ : MM17SL3DPV

ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน พัก 5 ดาว โรงแรมเรือ ย่างกุ้ง - หงสาฯ - สิเรียม - อินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา


เดินทาง : ต.ค. 60 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,500 บาท

รหัสทัวร์ : MM12SL3DPV

ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน พัก CHATRIUM 5 ดาว ย่างกุ้ง - หงสาฯ - สิเรียม - อินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา


เดินทาง : ต.ค. 60 - ก.พ. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,500 บาท

Deluxe Myanmar 5 ดาว

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - เม.ย. 61

ราคาเริ่มต้น :
12,500 บาท

มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล

ทัวร์พม่า
5 วัน 4 คืน

เดินทาง : พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
28,900 บาท

Myanmar พัก 5 ดาว

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
12,900 บาท

Yangon Bago Golden

ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - เม.ย. 61

ราคาเริ่มต้น :
9,111 บาท