>> ทัวร์ตะวันออกกลาง (Middle East) <<

Yalla Egypt 6 วัน

ทัวร์อียิปต์
6 วัน 3 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
33,999 บาท

Yalla Egypt 8 วัน

ทัวร์อิยิปต์
8 วัน 5 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - มี.ค 61

ราคาเริ่มต้น :
47,888 บาท

Yalla Egypt 5 วัน

ทัวร์อียิปต์
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
31,999 บาท

Turkey Hot Hot

ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
28,500 บาท

Surprise Turkey

ทัวร์ตุรกี
8 วัน 5 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
29,998 บาท

Super Shock Turkey

ทัวร์ตุรกี
10 วัน 7 คืน

เดินทาง : ก.ค. 60 - พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
36,555 บาท

Georgia Kazakhstan

ทัวร์จอร์เจีย
8 วัน 5 คืน

เดินทาง : ก.ค. 60 - ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
54,888 บาท

Hello Dubai Abudhabi

ทัวร์ดูไบ
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
29,888 บาท

Beautiful Dubai

ทัวร์ดูไบ
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
25,888 บาท

JORDAN SUPER PROMO

ทัวร์จอร์แดน
7 วัน 4 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 / ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
46,888 บาท

WONDERFUL MOROCCO

ทัวร์โมร็อคโค
11 วัน 8 คืน

เดินทาง : 18-28 ตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น :
69,900 บาท

Memmory Morocco

ทัวร์โมร็อคโค
10 วัน 7 คืน

เดินทาง : พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
69,900 บาท

Fast Egypt

ทัวร์อียิปต์
4 วัน 2 คืน

เดินทาง : มิ.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
28,888 บาท

Egypt + Jordan

ทัวร์อียิปต์ ทัวร์จอร์แดน
8 วัน 5 คืน

เดินทาง : มิ.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
55,999 บาท

Habibi Jordan

ทัวร์จอร์แดน
6 วัน 3 คืน

เดินทาง : พ.ค.60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
49,999 บาท

Habibi Jordan

ทัวร์จอร์แดน
7 วัน 4 คืน

เดินทาง : มิ.ย. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
54,999 บาท

Jordan In Dream

ทัวร์จอร์แดน
7 วัน 4 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - พ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
59,900 บาท

Oho Dubai พัก 5 ดาว

ทัวร์ดูไบ
5 วัน 3 คืน


เดินทาง : วันสงกรานต์ 2560

ราคาเริ่มต้น :
47,900 บาท

Mahaba Jordan

ทัวร์จอร์แดน
6 วัน 3 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - พ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
56,900 บาท

Pleasure Egypt 5 Star

ทัวร์อียิปต์
8 วัน 5 คืน


เดินทาง : เม.ย. 60 - พ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
67,900 บาท

Wealthy Iran Teharan

ทัวร์อิหร่าน
7 วัน 5 คืน


เดินทาง : มี.ค. 60 -ต.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
59,888 บาท