>> ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan) <<

ประเทศญี่ปุ่น เป็นชื่อเรียกที่ชาวต่างประเทศใช้เรียก ประเทศญี่ปุ่น แต่จริง ๆแล้วชาวญี่ปุ่นนั้นจะเรียก
ประเทศของตนเองว่าNippon หรือ Nihon ซึ่งในญี่ปุ่นเอง โดย Nippon(にっぽん) ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย 4 เกาะหลัก เกาะฮอกไกโด (Hokkaido) , เกาะฮอนชู (Honshu),เกาะชิโคกุ (Shikoku) ,เกาะคิวชู (Kyushu) โดยแยกออกเป็น 7  ภูมิภาค โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำที่จะต้องไปเยื่อนให้ได้ เช่น เมืองโตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล ,โตเกียว ทาวเวอร์,หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ (Shirakawako)ตั้งอยู่ในจัง หวัดกิฟุ , ภูเขาฟูจิ (Fuji) ภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น , สนุกช้อปปิ้งย่านสุดฮิตที่ย่านชินจูกุ ฮาราจูกุ โอไดบะ , เมืองโอซาก้า (OSAKA) ‘ สวนสนุก Universal Studios  Japan ,ปราสาทฮิเมะจิ ตั้งอยู่เมืองฮิเมะจิ วัดโทไดจิ (Todaiji Temple)ต้องอยู่ที่เมืองนารา ,เที่ยวเกาะฮอกไกโด (Hokkaido),เมืองซัปโปโร (Sapporo)เมืองฮะ โกะดะเตะ (Hakodate),เมืองอะบะชิริ (Abashiri) มีธารน้ำแข็งให้ชมในฤดูหนาว และ คาบสมุทรชิเระโตะโกะ (Shiretoko) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  ทางธรรมชาติด้วย อีกทั้งทะเลสาบอะคัง ทะเลสาบมาชูและ ทะเลสาบคุชิโระ และทางตะวันตกของฮอกไกโดมี เมืองโอะตะรุ (Otaru),ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ ฟุระโนะ ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่อง  เที่ยวในญี่ปุ่น ที่เรานำมาฝาก จะเป็นทางเลือกที่ดี เป็นข้อมูลในการวางแผนเที่ยวญี่ปุ่น เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

Hokkaido Ice Breaker

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ม.ค. 61 - มี.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
38,888 บาท

TOKYO SKI

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น :
35,888 บาท

TOKYO FUJI

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น :
35,888 บาท

TOKYO STRONG

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
29,900 บาท

Romantic in Hokkaido

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : พฤศจิกายน 2560

ราคาเริ่มต้น :
29,999 บาท

Lover’s Sanctuary

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ธ.ค. 60 - ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้น :
54,900 บาท

SEASON CHANGE

ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
43,900 บาท

AUTUMN IN HOKKAIDO

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
41,900 บาท

Tokyo ซุปตาร์ ส้มจี๊ด

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
27,988 บาท

Tokyo Fuji Kawagoe(สกี)

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
28,888 บาท

Tokyo สกี สายแบ๊ว

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
28,888 บาท

Tokyo Fuji Kawagoe

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
28,888 บาท

Nagoya Hilight Obara

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : 21-25 พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
41,900 บาท

Tokyo Sparkling Winter

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น :
33,900 บาท

Sugoi Osaka Tokyo

ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน

เดินทาง : พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
47,900 บาท

Tokyo Fuji Autumn

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - พ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
29,999 บาท

Tokyo Fuji Winter

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : พ.ย. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
29,999 บาท

Strong Lavender

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
23,900 บาท

Tokyo Osaka

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 60 - ธ.ค. 60

ราคาเริ่มต้น :
29,900 บาท

Fresh Osaka Takayama

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ส.ค. 60 - ก.ย. 60

ราคาเริ่มต้น :
27,900 บาท

SPARKLING AUTUMN

ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

เดินทาง : พฤศจิกายน 2560

ราคาเริ่มต้น :
31,900 บาท